Flest har to-tre timer til hytta

Er du på hytta i helga, er du kanskje blant dem som har mellom to og tre timers kjøretid dit. Det er den vanligste kjøretida til fritidsboliger, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Av de 22 000 nye fritidsboligene som ble bygd mellom 2012 og 2016, ligger 18 000 innenfor fire timers kjøring fra de seks største byene. Den største byggeaktiviteten i de åra var det innenfor en kjøretid på en til tre timer de største byene, viser rapporten.

Maks fire timer å kjøre

Totalt er 360 000 fritidsbygg tilgjengelig innen fire timers kjøretid fra de seks største tettstedene samlet. Det er omtrent 80 prosent av alle de 458 000 fritidsbygg som finnes i Norge per 1. januar 2017.
Omtrent halvparten av alle fritidsboliger ligger i tettbygde hytteområder.

Større fritidsboliger

I gjennomsnitt er fritidsboligene som ble bygd i åra 2012-16, 101 kvadratmeter. Det bekrefter inntrykket av at fritidsbyggene blir stadig større. Hytter som er bygd tidligere, er i gjennomsnitt 73 kvadratmeter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *