Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot med statsminister Erna Solberg som lanserte forslaget på sommerleiren til Unge Høyre. (Foto: Unge Høyre)

Endelig lov å bytte linje

– Elever på videregående som vil bytte til yrkesfag fra studiespesialiserende linje kan søke og gå rett over uten å måtte ta hele skoleåret på nytt, sier statsminister Erna Solberg.

Fra høsten innfører regjeringen en ordning som gjør at elever kan hoppe over på yrkesfaglig studieretning, uten å miste et år, skriver TV2.

Tiltaket for unge som valger studiespesialisering og angrer, har vært grundig behandlet og ble satt ut på høring ifjor:

Les også: Lufter bytteordning til yrkesfag

Yrkesfaglig opphenting

Statsministeren forklarte Unge Høyres sommerleir at det nå innføres en ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid.

Ordningen gjelder elever som har fullført Vg1 studiespesialisering, og gjelder for alle de yrkesfaglige programområdene på Vg2.

Disse elevene har fullført kravet til fellesfag på Vg2 yrkesfag. Det frigjør 196 årstimer som kan brukes til opphenting av programfag fra Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. De 196 timene organiseres i et eget fag som får navnet yrkesfaglig opphenting. Eleven skal ha standpunktkarakter, og skal ikke opp til eksamen i faget yrkesfaglig opphenting.

Ellers følger elevene den vanlige opplæringen på Vg2 i det aktuelle yrkesfaget.

Ordningen kan tas i bruk fra skoleåret 2018/2019, men den får trolig større betydning neste år fordi det da også blir mulig å søke dette alternativet på våren før skoleåret starter.

Frivillig ordning

Det blir frivillig for fylkeskommunene om de ønsker å tilby en slik ordning.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt nasjonale rammer for utvikling av lokale læreplaner i faget yrkesfaglig opphenting. Rammene, som har forskriftstatus, inneholder nasjonale krav for utvikling av lokal læreplan for eleven og bestemmelser om sluttvurdering. Det er også utarbeidet forslag til mal for en slik lokal læreplan.

Fylkeskommunen får ansvar for at det blir utviklet en lokal læreplan i faget yrkesfaglig opphenting. Denne planen skal beskrive hvilke kompetansemål eleven skal hente opp fra Vg1. Planen skal også beskrive hvordan opplæringen skal organiseres.

For å legge til rette for erfaringsdeling mellom fylkene, vil Utdanningsdirektoratet samle læreplaner for yrkesfaglig opphenting på sine nettsider.

Utdanningsdirektoratet skal evaluere ordningen og blant annet vurdere om modellen gjør det mulig for elevene å hente opp tilstrekkelig kompetanse fra programfagene på Vg1, samtidig som de følger progresjonen i Vg2.

I tillegg vil de se på om kompetansen disse elevene oppnår også gjør at de blir attraktive søkere til læreplass etter Vg2.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *