Daglig leder Ole-Jacob Huuse (fra venstre), Helge Aschjem og Christer Kemi i Bolig Enøk bruker tiden på å innovere etterisolering og fasadefornyelse i ett og samme element. (Alle foto: GLAVA / Bolig Enøk)

GLAVA utvikler fasadeelement

GLAVA og Bolig Enøk er snart klar med nyheten som kombinerer isolasjon, lufting og kledning i ett og samme element.

– Et veldig spennende innovasjonsprosjekt!

Administrerende direktør i Saint-Gobain GLAVA, Jon Karlsen, er engasjert når han forteller om utviklingen av et nytt fasadeelement for etterisolering. Elementet er en del av et byggesystem for etterisolering av eksisterende boliger.

700- 800.000 boliger

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. 4 TWh skal tas gjennom privatboliger, der Norge i dag bruker dobbelt så mye energi per innbygger som Sverige. Av hensyn både til klima og forsyningssikkerheten må energibruken ned.

Det store potensialet ligger i de 700-800 000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som etterisolering og nye vinduer.

Se en kort film om prosjektet her:

– Da vi etablerte Bolig Enøk i 2009, var det for å få fart på etterisoleringen av eldre boliger, og etter å ha jobbet med blant annet energi-rådgiving og -opplæring skjønte vi at vi også måtte utvikle et elementsystem for å se om det vil bidra til ytterligere fart på markedet, sier Jon Karlsen.

For det er fortsatt en lang vei å gå før Stortingets mål er nådd. Den reelle rehabiliteringsgrad er på bare litt over to prosent, og av disse igjen er det bare halvparten som også utfører energioppgraderende tiltak.

Elementsystem

Det er Ole-Jacob Huuse og gjengen hans i Bolig Enøk, et selskap i Glavagruppen, som i rundt ett år har jobbet med utviklingen av et luftet fasadelement med isolasjon og ytterkledning. For boligeier vil bruk av GLAVAs fasadeelement gi større forutsigbarhet både med tidsbruk og kostnad.

Elementene kan ha fronter av både fasadeplater og kledning i tre.

Nå er innovasjonsprosjektet snart ferdig med sin første fullskala test. Et bolighus fra 70-tallet er totalrenovert utvendig med første versjon av fasadeelementet. Nå kommer de første svarene på om type isolasjon, mål, tyngde, festemetoder, kledningsalternativer og mye annet, holder mål.

Slik så 70-tallshuset i Kolleveien i Askim ut før etterisoleringen med GLAVAs fasadeelement startet.

– Foreløpig har vi ikke støtt på noen uoverkommelige problemer, og vi får særdeles matnyttig kunnskap når vi tester på en hel bolig. Fortsatt er vi bare i første fase, og vi er ennå ikke klare for å ta en endelig beslutning om at fasadeelementet skal ut i markedet. Vi har to pilothus til som vi skal teste videre på, men det blir nok ikke før til høsten.

Det ene er den eldste delen av kontorbygget på fabrikken her i Askim, og det andre er en firemannsbolig som ligger rett utenfor fabrikken, sier Ole-Jacob Huuse.

For én mann

Eneboligen der de nye fasadeelementene er testet, ligger også rett utenfor fabrikken i Askim. Først ble gammel ytterkledning fjernet og den eksisterende konstruksjonen kontrollert, før bygget ble heldekket med plywood-plater.

Deretter ble elementene, som består av ett lag stuket glassull, et luftesjikt og fasadekledning, montert.

Tømrer og energirådgiver Christer Kemi etterisolerer mye raskere med den nye løsningen.

Elementet er 60x120cm og veier rundt 11 kg – det kan altså håndteres av én håndverker på byggeplass. På testboligen er det benyttet kledning av både treverk og fasadeplater.

Kledd og etterisolert med GLAVAs fasadeelement – bedre komfort, redusert energiforbruk og ny fasade.

Systemet består så langt av elementet, startlist, hjørnelister, vinduer, dører og tak, og det skal gjøre huset vesentlig mer energieffektivt og bedre å bo i – samtidig som huset får et nytt og mer moderne design, forteller Huuse.

Innovasjon og patent

Bolig Enøk har søkt patent på elementet og har fått støtte til innovasjonsprosjektet fra Innovasjon Norge.

– Lavere energiforbruk er positivt både for miljøet, forsyningssikkerheten og for den enkelte huseier. Vårt elementbaserte system vil gjøre jobben raskt og rimelig til en forutsigbar pris. Det er viktig for oss i GLAVA å vise at vi har innovasjonskraft, men vi kan ikke på nåværende tidspunkt i prosessen garantere at fasadeelementet blir et serieprodusert produkt som tilbys markedet. Men vi har så stor tro på det, sier Jon Karlsen.

GLAVA har med en rekke samarbeidspartnere i prosjektet:

H-Vindu Magnor
Har nyutviklet en egen vindusløsning/karmsystem tilpasset elementsystemet.

Både utvendige og innvendige hjørnelister i ønsket farge klikkes på aluminiumsprofiler.

Talgø Møre Tre
Har tatt frem CLT plater for bruk som fasadeplater, impregnert med Royal Impregnering.

Fritzøe Engros
Har sammen med GLAVA funnet gode løsninger for vindtetting med Plywood.

Profilgruppen
Har sammen med oss utviklet aluminiumsprofiler til systemet vårt, bestående av «startlist» og hjørnelister for innvendige og utvendige hjørner.

Fundermax
Fundermax har levert freste HPL laminat-plater tilpasset våre tegninger til pilotbolig 1.

Schmidt Schrauben
Har testet og utviklet egne skruer til pilotbolig 1 og til neste generasjon element.

Krystal og Nordson
Har sammen med oss testet og funnet frem til riktig lim type samt levert lim-maskin.

Dynatec SMV
Har utviklet og levert produksjonsutstyret til pilotbolig 1.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *