Bærum får millionstøtte til gjenbruk

Bærum kommune i Akershus har fått til sammen seks millioner kroner i støtte til gjenbruk av materialer og bygningsmasser.

Kommunen får dermed den største støttesummen, 3,7 millioner kroner, av Miljødirektoratets klimasatsmidler. De støttemidlene skal gå til en ressursbank. Den får også 2,25 millioner til gjenbruk av byggematerialer i omsorgsboliger, opplyser Miljødirektoratet.

Ressursbanken kommunen får støtte til, skal sørge for å samle inn, sortere, oppgradere, lagre og bruke om igjen nye og brukte ressurser fra veibygging og annen entreprenør- og byggevirksomhet.

En million lastebillass

Kommunen har beregnet at dette kan spare nesten en million lastebillass med stein- og løsmasser. Klimagevinsten ved redusert transport kan kutte utslippene med 35 000 – 50 000 tonn CO₂-ekvivalenter fram mot 2030, poengterer Miljødirektoratet.

Bærum regner med at tiltaket også skal gjøre prosjektene raskere å gjennomføre, og gi bedre luftkvalitet, mindre støy og bedre trafikksikkerhet.

Materialer med små fotavtrykk

Den andre store støttesummen er på 2,25 millioner kroner og skal gå til bruk av fornybare råvarer med lavt klimafotavtrykk i 12 nye omsorgsboliger kommunen skal bygge.

Les mer hos Bærum kommune

 2 millioner til klimavennlige materialer

Miljødirektoratet opplyser at det er flere kommuner har søkt om klimasatsmidler til byggeprosjekter der de stiller krav om både klimavennlige materialer, anleggsdrift og drift av bygget.

Ett eksempel er Stjørdal kommune som skal bygge ny barneskole i Hegra for 250 elever. Kommunen vil bruke mye tre som byggemateriale, og skal utrede muligheter for produksjon av fornybar energi som både kan forsyne bygget med strøm og brukes som del av undervisningen. Kommunen vil også stille krav om at anleggsarbeidet skal være fossilfritt. Prosjektet får 2 millioner kroner i støtte.

Kommunen har valgt å inngå en samspillskontrakt med entreprenøren Hent, forteller lokalavisa bladet.no.

Les mer om klimasats-fordelingen hos Miljødirektoratet

 

annonse

Kommenter

Del denne artikkelen