(Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon / Regjeringen)

– Vil gi tryggere boligsalg og færre konflikter

Justisminister Tor Mikkel Wara kommer med flere endringer i Avhendingsloven for å sikre "mer opplyste og trygge" bolighandler.

Med forslagene svarer regjeringen på de pålagte anmodningsvedtak fra forrige stortingsperiode om å sikre tryggere bolighandler.

Les også: Et skritt videre for tryggere bolighandler

Plikter å fortelle om mangler

– Det skal ikke lenger være lov å ta forbeholdet om at boligen selges «som den er», sier justisminister Tor Mikkel Wara til Aftenposten (krever innlogging).

Tiltakene som vil bli foreslått er blant annet at:

  • Forbehold ved boligsalg blir ulovlig.
  • Selger får plikt til å presisere feil og mangler som finnes i boligen.
  • Det innføres en såkalt «bagatellgrense» som innebærer at boligkjøper må akseptere visse småfeil ved boligen etter kjøp. Grensen vil avhenge av boligens alder, pris, synlig tilstand og andre forhold.
  • Tilstandsrapporter får økte «kvalitetskrav» til informasjonen som oppgis. Wara oppgir ikke om tilstandsrapporter skal bli obligatoriske eller hvilke krav det skal stilles (som sertifisering) til den som utferdiger rapporten.
  • Boligkjøper får strengere krav til selv å lese, sette seg inn i og forstå prospekt og kjøpsavtale.

Forslagene vil bli fremmet i en proposisjon fra regjeringen i Stortinget til høsten.

Imens kan du lese regjeringens ferske strategi for boligmarkedet her (pdf).

annonse

Opplyst og trygg bolighandel

– Med disse endringene får selger incentiv til å opplyse bedre, og skaffe verdens beste takstrapport. Og kjøper kan ikke i etterkant unnskylde seg med at «de ikke fikk med seg alt». Forslagene vil gi en mer opplyst og trygg bolighandel, sier ministeren til avisen.

Lovforslagene er en av fire tiltak i regjeringens kommende boligstrategi som skal behandles og vedtas i dag. De fire tiltakene er «tryggere handel», «bedre bomiljø»,»bærekraftig gjeld» og «lavere kostnader og mer effektive byggeprosesser».

Både finansminister Siv Jensen og justisminister Tor Mikkel Wara håper at tiltakene skal fjerne mange unødvendige og kostbare konflikter i og utenfor rettsvesenet:

– Dette er en av de største investeringene folk gjør i livet sitt. Dessverre ender ofte handelen i retten. Antallet tvister er høyt, og folk bruker tid og krefter på det. Vi ønsker å få ned konfliktnivået mellom kjøper og selger, sier Jensen og Wara til Aftenposten.

 

 

Kommenter

Del denne artikkelen