Administrerende direktør Per Jæger. (Foto: Dag Solberg)

Salg og igangsetting faller

– Både salg og igangsetting av nye boliger går ned i første kvartal, sier Boligprodusentenes Forening som ber regjeringen om å vurdere nye tiltak som kan bremse fallet.

Salget ligger 17 % under fjoråret, mens igangsettingen er 26 % lavere enn 1. kvartal i fjor, forteller Boligprodusentene i dag.

Langt under fjoråret

– Den største salgsnedgangen ser vi for småhus med en nedgang på 39 % sammenlignet med 1. kvartal 2017, fortsetter Jæger.

Salget av leiligheter og eneboliger lå hhv 13 % og 2 % under fjoråret. Igangsettingen hittil i år fordelt på boligtype viser en nedgang på 40 % for småhus, 25 % for eneboliger og 20 % for leiligheter.

– En årsak til den dårlige salg og igangsettingen er at påske var i mars i 2018, mens den var i april i 2017, sier Jæger.

De siste 12 månedene er det solgt 26 536 boliger, som er 26 % under nivået for et år siden.

De siste 12 månedene er det igangsatt 28 969 boliger, som er 12 % under nivået for et år siden.

Du kan laste ned tallene herfra (pdf).

Foreslår gode tiltak

Finanstilsynet foreslår at boliglånsforskriften innføres permanent og at bankenes fleksibilitet strammes inn ytterligere. Det foreliggende forslaget vil føre til redusert boligforsyning med tap av arbeidsplasser, tap av kompetanse og økte boligpriser.

Boligprodusentenes Forening anbefaler derfor at boliglånsforskriften ikke videreføres, eller at den modereres vesentlig dersom den videreføres.

De ber regjeringen vurdere følgende tiltak i sammenheng med forslag til ny boliglånsforskrift:

Utgangspunktet for boliglånsreguleringen er å regulere forbrukernes gjeldsvekst. Med dette utgangspunktet bør det vurderes nærmere å skille mellom lån til nye og brukte boliger. Hovedårsaken til dette er at kjøp av brukte boliger normalt utløser merinvesteringer til fornying og rehabilitering ut over finansieringen av selve boligkjøpet.

For nye boliger vil det normalt gå mange år før det oppstår behov for lånefinansiert investering i fornyelse.

På denne bakgrunnen ber Boligprodusentenes Forening derfor regjeringen om å vurdere følgende kredittmessige tiltak for å stimulere bygging av nye boliger:

  • rammene for lån til ny bolig bør økes til 6x brutto inntekt, når bankene finner grunnlag for dette
  • bankene bør kunne gi unntak for 15 prosent av lånene, ikke 8 prosent slik Finanstilsynet nå foreslår.
  • deler av bankenes fleksibilitet bør øremerkes til lån av nye boliger
  • bankenes ramme for fleksibilitet bør kunne disponeres og avregnes på årsbasis
  • en ny boliglånsforskrift bør være tidsbegrenset, og med maksimal varighet på inntil ett år
  • vi tilrår at boliglånsforskriften fastsettes av Finansdepartementet og ikke av finanstilsynet

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *