Erling Lae leder juryen for Statens pris for byggkvalitet. (Foto: DIBK)

Det handler fortsatt om god byggeskikk

- Statens pris for byggkvalitet er en fortsettelse av Statens byggeskikkpris, og den handler også om god byggeskikk, forsikrer juryleder Erling Lae.

Han minner om at fristen for å melde inn kandidater til prisen går ut lørdag 21. april.

– Byggeskikk ligger til grunn for kriteriene for prisen, og gjenspeiles i hvordan bygninger oppføres og tilpasses sine omgivelser og forutsetninger på stedet. Prisen skal fortsatt svare på de utfordringer aktørene i byggsektoren møter på, og er derfor en viktig pris for hele sektoren, sier Lae.

 

Sivilarkitekt og jurymedlem Heidi Bjøru. (Foto: DIBK)

I samspill med omgivelsene

– Byggkvalitet er kvaliteter bygninger har i kraft av seg selv, og i samspill med omgivelsene rundt seg, supplerer sivilarkitekt og jurymedlem, Heidi Bjøru.

– Dette er knyttet til byggeskikk, miljø, klima og tilgjengelighet. I tette byer øker blant annet kravet til godt samspill mellom bygninger og uterom, og til flerfunksjonell bruk. Vi oppfordrer alle til å melde på prosjekter som bidrar til nettopp dette, sier Bjøru.

Fortetting blir stadig viktigere i byer og tettsteder. (Illustrasjonsfoto)

Løse miljøutfordringer

I tillegg til de faste kriteriene som er fremragende byggkvalitet og gode og innovative byggeprosesser, legger årets pris vekt på god fortetting. I miljøvennlig by- og tettstedsutvikling legges det til grunn at utbygging skjer gjennom fortetting, transformasjon og effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. Dette er et tema som stadig blir mer aktuelt for flere byer og tettsteder i Norge.

– Fortetting stiller store krav til kommuner og utbyggere om å sikre gode kvaliteter i utforming av bebyggelsen, uterom, byrom og tettsteder. Men også å ivareta hensyn til landskap og verdifull eldre bebyggelse, sier juryleder Lae.

 

annonse

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen