Fortettingsprosjekter er mulige kandidater til den nye byggeskikkprisen. Dette er ett prosjekt Veidekke er i gang med på Grünerløkka i Oslo. (Illustrasjon: Infill / Aspelin/Ramm)

Gode fortettinger kan få årets byggeskikkpris

Statens pris for byggkvalitet er på jakt etter gode prosjekter. I år legger juryen vekt på fortetting.

– Den nye prisen skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Forbilder med fremragende kvalitet

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Byggene som foreslås til prisen skal ha fremragende byggkvaliteter og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg både for brukerne og samfunnet.

Vekt på god fortetting i 2018

De foreslåtte byggene må være ferdigstilt i 2014 eller senere for å kunne være kandidat til årets pris. For 2018 ønsker departementet også å legge vekt på god fortetting.

Fagjuryen ledes av Erling Lae

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.

Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 21. april 2018. Også privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen.

Etterfølger Byggeskikkprisen

Statens pris for byggkvalitet etterfølger Statens byggeskikkpris som ble etablert i 1983 og siste gang utdelt i 2016. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for den nye prisen. Prisen deles ut i midten av oktober 2018.

Mer informasjon om prisen finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *