Stålkonstruksjoner fra byggene som rives, kan brukes om igjen, viser den nye rapporten. (Foto: Norsk Stålforbund)

Ombrukt stål kan halvere byggekostnader

Ombruk av stålkonstruksjoner kan gi lokale jobber og drastiske kutt i utslipp av klimagasser. Det kan også være god butikk, viser en rapport fra Norsk Stålforbund.

– Hvert år river vi 20 000 bygg i Norge, og mange verdifulle bygningsdeler kastes eller nedgraderes slik at de mister nesten all verdi. Ønsker bransjen å omfavne sirkulærøkonomien, må vi få en radikal endring her, sier Lasse Kilvær, prosjektleder i Norsk Stålforbund.

Les også: Nordmenn er for rike til å ombruke materialer

 

Alt er nytt i dag

Det meste konstruksjonsstålet som brukes i dag, er nytt jomfruelig og gjenvunnet stål. Det meste av brukt stål smeltes om, noe som gir et materiale med lavere CO₂-utslipp enn stål fra malm, men utslippene er likevel betydelige. Ombruk av stål forekommer nesten ikke.

– Anslagene våre viser at en ren demontering og remontering i enkelte tilfeller kan halvere kostnadene for stålkonstruksjonen, dersom alternativet er å anskaffe nytt stål. Selv med mellomlagring og verkstedstilpassing, er det potensielt en god del penger å spare på ombruk av stålkonstruksjoner, sier Kilvær.

Les også: Det meste byggavfallet blir energi

 

Kan skape ny yrkesgruppe

Han anser de 4–5 millioner bygningene som står i Norge i dag som et rent ressurslager for fremtidige byggeprosjekter. Og for å utnytte disse ressursene etter hvert som de blir tilgjengelige – etter endt levetid – kan det vokse fram en helt ny yrkesgruppe og mange lokale arbeidsplasser.

– vi trenger kompetente fagpersoner som kan demontere utrangerte bygg, framfor å rive dem. Dessuten må stålet testes for å bestemme type og kvalitet når det ikke finnes dokumentasjon. Dette kan ganske fort bli en viktig virksomhet mange steder i landet, sier Kilvær.

 

Lov å bruke om igjen

Prosjektet har identifisert en rekke utfordringer som må overkommes dersom ombruk av stål skal bli vanlig når nye bygg skal reises i fremtiden. Flere av disse hindringene, blant annet en byggestandard som skapte forvirring om lovligheten i å ombruke eldre stål, er allerede ryddet av veien.

Kilvær forteller at det nå er utarbeidet en komplett oversikt over ståltyper som har blitt brukt i Norge etter krigen. I tillegg har vi utarbeidet testprosedyrer for å dokumentere stålets egenskaper.

– Nå ser vi på muligheten for å etablere en samlende markedsplass for brukte stålkonstruksjoner på nett, utdyper han.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *