Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Arbeids- og sosialdepartementet)

Vil lempe på taushetsplikten

– Det er en del begrensinger som vi nå ønsker å rydde opp i for å gjøre arbeidet mot kriminelle enda mer slagkraftig, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. BNL liker det de hører.

– Vi ønsker å endre loven og sender nå ut et forslag på høring for å gjøre det lettere for kontrollmyndighetene å dele informasjonen seg i mellom, sier arbeids- og sosialministeren til TV 2.

Taper milliarder

I følge anslag kan tapet fra arbeidslivskriminalitet de siste ti årene utgjøre mellom 280 og 400 milliarder kroner.

I Jeløy-erklæringen fra Regjeringen heter det at man skal gjennomgå strafferammer og lovverk, effektivisere inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet, styrke det internasjonale samarbeidet og generelt forsterke innsatsen.

Nå skal en lovendring sørge for at de ulike etatene i A-krimsenterne kan utveksle mer informasjon om mistenkte raskere. Både Skatteetaten og NAV har i dag mye taushetsbelagte data de ikke kan dele med Arbeidstilsynet eller politiet. Det er i dag blant annet slik at mye av informasjonen som NAV sitter på er taushetsbelagt.

Lovendringen omfatter ikke sensitive personopplysning knyttet til eksempelvis helse.

Blir lettere å ta kriminelle

– Det er en del begrensinger blant annet i informasjonsdelingen som vi nå ønsker å rydde opp i for å gjøre arbeidet mot kriminelle enda mer slagkraftig, sier Hauglie.

– I dag sitter de med ulik type informasjon som man ikke har anledning til å dele med hverandre. Når vi nå endrer loven så vil jo det kunne deles på en enklere måte og det vil være lettere å ta de kriminelle aktørene, sier ministeren som håper at opposisjonen på Stortinget vil støtte lovforslaget.

BNL: Veldig positivt

– Det er svært positivt at Regjeringen vil lempe på en taushetsplikt som hindrer offentlige etater fra å dele viktig informasjon som kan avsløre grov arbeidslivskriminalitet. Dette er noe vi også har bedt om lenge, sier Jon Sandnes i BNL.

– Vi har sett flere grelle eksempler der de ulike etatene ikke kan dele opplysninger som kunne ha bidratt til å avsløre arbeidslivskriminalitet fordi de har vært taushetsbelagte. Vi forventer at dette kan bidra til at det blir lettere å avsløre de kriminelle, sier Sandnes videre.

– Nå må regjeringen raskt sende raskt på høring slik at endringene kan iverksettes uten en lang byråkratisk prosess, avslutter Sandnes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *