Tømrerlærlingene Rannveig Johanne Hugdal (v) og Charlotte Halstadtrø skriver to av de 20 800 lærekontraktene som ble undertegnet ifjor. Her med byggmester Anders Øiaas i Timberbygg. (Foto: Byggmesteren)

Flere fikk lærlingplass

Rekruttering: 7 av 10 søkere fikk godkjent sin lærekontrakt fram til 1. desember 2017. Dette er en økning fra i fjor, sier Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet skriver at dette er 1 739 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor. 72 prosent har fått godkjent lærekontrakt, noe som er den høyeste andelen siden målingene startet i 2011.

Flere søkere

Per 31. desember var det 28 893 søkere til læreplass. Det er 1 206 flere enn på samme tid i fjor. Fra i fjor har det vært størst økning i antall søkere i bygg- og anleggsteknikk med henholdsvis 434 flere søkere. Det har vært størst nedgang i design og håndverk med 99 færre søkere.

Rogaland og Trøndelag er fylkene med flest søkere, mens færrest søker læreplass i Aust-Agder og Finnmark.

Teknikk og industriell produksjon er fortsatt det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Det er færrest søkere til læreplass innen medier og kommunikasjon.

På landsbasis har 20 822 lærekontrakter blitt godkjent og startet mellom 1. januar 2017 og 31. desember 2017.

For personer med ungdomsrett er det godkjent 14 480 lærekontrakter. Inkludert i disse antallene finner vi både personer som har søkt læreplass gjennom VIGO-systemet og de som har skaffet læreplass på egenhånd uten å søke. Disse tallene inkluderer også de som har skoleplass som førsteønske.

18 386 av søkerne har fått lærekontrakt tilsvarende primærønsket sitt, mens 2 436 har fått læreplass i et annet lærefag enn førsteønsket.

annonse

Flest godkjent i Oslo og Rogaland

Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Oslo og Rogaland har 78 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt, mens 61 prosent har fått godkjent lærekontrakt i Østfold:

(Tabell: Utdanningsdirektoratet)

Det er også stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i andel godkjente lærekontrakter. I bygg- og anleggsteknikk har 83 prosent av søkerne fått godkjent lærekontrakt, mens i medier og kommunikasjon har 49 prosent fått lærekontrakt.

Positiv utvikling

På landsbasis har det vært en økning i kontrakter per 31. desember fra 2016 til 2017, med 1 739 flere lærekontrakter.

Fra utgangen av desember 2016 til 2017 har det vært en økning i antall godkjente lærekontrakter i samtlige fylker. Rogaland har størst økning med henholdsvis 277 flere godkjente lærekontrakter i år sammenlignet med fjoråret.

Størst økning fra 2016 til 2017 har det vært i bygg- og anleggsteknikk med 574 flere kontrakter i 2017.

På landsbasis er det også en økning i andel søkere med godkjent lærekontrakt sammenlignet med til samme tid i 2015 og 2016. Økningen er på henholdsvis 4,5 og 3,2 prosentpoeng.

72 prosent av de godkjente lærekontraktene er tegnet i privat sektor.

Denne prosentandelen varierer fra 63 i Aust-Agder til 79 i Oslo. 21 prosent av kontraktene har blitt tegnet i kommunal/fylkeskommunal sektor, 6 prosent i statlig sektor og 1 prosent har ukjent sektortilhørighet, forklarer Udir.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen