Ivar Jørstad ved Buskerud bygningsvernsenter er bachelorstudent, og anbefaler håndverkere å søke til årets opptak.

Studenter får bygge sandsværstue

Håndverkere med interesse for gamle byggeteknikker og verktøy, får en ny studiemulighet ved Lågdalsmuseet i Kongsberg til høsten.

Museet blir læringsarena for studenter på bachelorstudiet i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU. Studiestart blir til høsten. Mye av det praktiske arbeidet ved studiet skal foregå på et nybygg ved museet.

– Studentene skal bygge en kopi av ei sandsværstue som var vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900, forteller Ivar Jørstad. Han  er tømrermester og bygningsvernhåndverker ved Buskerud bygningsvernsenter.

Les også: Bygningsvernere bygger smie

Slik er ei sandsværstue, med største delen i laft og trapperommet i bindingsverk. (Tegning: Jo Sellæg)

Flere jobber sammen

Ivar Jørstad er selv halvveis i bachelorstudiet og har Norsk Folkemuseum som læringsarena. Nå ivrer han for at håndverkere i Buskerud skal få samme mulighet ved Lågdalsmuseet.

– Vi håper det kan være tre-fire håndverkere som begynner på studiet til høsten og som vil ha Lågdalsmuseet som læringsarena. Blir det tre-fire studenter, får de et godt arbeidslag.  

Av egen erfaring, mener han det er en fordel for studentene om de bor i nærheten fordi

det skal foregå mye av det praktiske arbeidet skal foregå ved museet.

 

Med laft og bindingsverk

Hustypen studentene skal bygge ved Lågdalsmuseet, har laft og bindingsverk i konstruksjonen. Trapperommet er bygd med bindingsverk, antakelig for å spare tømmer og arbeid. Det er denne kombinasjonen som er spesiell for sandsværhusene.

Studentene skal bygge huset fra bunnen av, og får oppgaver som spenner fra planlegging, via hogst og bearbeiding av tømmer og materialer til ferdig bygg.

Om den typen verktøy som ble brukt til å bygge slike hus, ikke er tilgjengelig i dag, må studentene få lagd eller lage selv det de trenger slik at materialene kan bearbeides som på 1700- og 1800-tallet. Sandsværstua er tenkt brukt til ulike aktiviteter ved museet når den står ferdig.

 

Fire år på deltid

Studiet går over fire år og er lagt opp med samlinger i Trondheim og andre steder. Tre-fire måneders arbeid skal foregå ved læringsarenaene hvert av åra. Studiet er mulig å kombinere med annet arbeid.

Studentene finansierer studiene på ulike måter. Noen får lønn helt eller delvis i studietida. Det forekommer også at studenter får noe tilskudd. – Det jobbes med mulig tilskudd til studentene ved Lågdalsmuseet, forteller Jørstad.

 

Mange gamle hus å restaurere

Det er mange oppdrag som venter den som har utdanning i tradisjonelt bygghåndverk, mener han:

Rundt om i landet finnes det tusenvis av vernete og verneverdige bygg som trenger vedlikehold og reparasjoner. Det er viktig det blir  gjort det på riktig måte slik at det ikke skader bygget.

Mange eiere sliter med å få tak i håndverkere til å reparere og restaurere på skikkelig vis.

Regjeringen har dessuten satt et ambisiøst mål om at alle verneverdige bygg i privat eie skal opp på et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020.

– Det er umulig å oppnå, men målet står der, konstaterer Jørstad. Han mener det også understreker behovet for flere håndverkere som kan reparere det gamle på riktig måte.

 

Flere vil være læringsarena

NTNU opplyser på sine nettsider at det er åtte museer rundt om i landet som er læringsarenaer for bachelorstudenter i dag. I tillegg har NTNU intensjonsavtale med Buskerud og Oppland fylker om å opprette læringsarenaer fra kommende studieår.

Fisten for å søke opptak til studiet går ut allerede 1. mars i år for den som søker med godkjent realkompetanse. For den som har studiekompetanse, går fristen ut 15. april.

Bachelorstudiet tar bare opp studenter hvert tredje år. Etter årets opptak, blir det derfor tre år til det neste.

 

Les også: Bygningsvernere bygger smie

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *