Regjeringen foreslår at entreprenørene må stille garanti selv om boligen selges etter avhendingslova.

Garantireglene utvides til avhendingslova

Entreprenører som selger ferdigstilte boliger til forbrukere etter avhendingslova, skal bli pålagt å stille garanti til forbrukere som etter bustadoppføringslova, foreslår Justisdepartementet.

Departementet vil med dette styrke forbrukerbeskyttelsen, og fjerne skillet mellom bustadoppføringslova og avhendingslova, framgår det av lovforslaget som ble lagt fram fredag.

annonse

 

Evaluerte garantireglene

Departementet støtter seg på et utvalg som evaluerte garantireglene i Bustadoppføringslova og la fram en innstilling om dette i juni 2016: «NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova».

Forslaget ble begrunnet med at flere entreprenører velger å selge nybygg etter reglene i avhendingslova med ønske om å omgå bustadoppføringslova § 12.

Les også: Vil senke garantitiden

 

Like lang garantitid

På punktet om hvor lang garantitida skal være, har departementet valgt ikke å følge utvalgets innstilling. Departementet foreslår fortsatt fem års garantitid, mens utvalget mente den kunne reduseres til to år. En slik reduksjon ville gitt betydelige kostnadsreduksjoner for næringen, skrev utvalget.

 

Økte kostnader for næringen

– Denne endringen kan føre til at byggenæringen påføres nye eller økte kostnader, kommenterer advokater i en artikkel i estatenyheter.no.

– Utvidelsen av garantireglene til å omfatte ferdigstilte boliger, kombinert med at garantitiden på fem år blir stående, kan potensielt få den konsekvens at byggenæringen påføres nye eller økte kostnader. Det kan da stilles spørsmål om ikke disse kostnadene vil bli overført til forbrukerne i form av høyere boligpriser. I så fall kan lovforslaget få en motsatt effekt av hva som var intensjonen opprinnelig, kommenterer senioradvokat Johannes Meyer-Myklestad og advokatfullmektig Alf Butenschøn Skre fra Wikborg Reins Oslo-kontor.

 

annonse

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen