Utvalgets leder Herman Bruserud med statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP).

Vil senke garantitiden for nye boliger

Et lovutvalg foreslår endringer i bustadoppføringslova for å gjøre det enklere å forsikre seg og stille garantier når du bygger nye boliger.

En tidligere undersøkelse i byggenæringen har vist at en av tre byggmestere har hatt problemer med å stille nødvendige garantier som trengs for å bygge nye boliger.

Idag leverte et utvalg flere forslag som kan gjøre det enklere for byggmestere å stille disse garantiene og forsikre seg underveis.

Les også: Garantikravene stopper oss

– Unngår garantien

Administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, har deltatt i utvalget og sier til Byggmesteren at han er fornøyd med forslagene de overleverte til statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) i dag.

– Om utvalgets innstillinger blir til lovforslag, så vil dette være veldig positivt for byggenæringen, sier Jæger.

– Hele 8 prosent av de som svarte på en spørreundersøkelse sa faktisk at de ikke stiller sikkerhet av forskjellige årsaker. Det er et veldig høyt tall og da spurte vi kun hos de organiserte bedriftene, forklarer Jæger.

Flere byggmestere har tidligere klaget på ordningene og Jæger håper at endringene som nå er foreslått, kan føre til at flere og mindre boligprodusenter fristilles økonomisk – slik at Norge kan få opp tempoet på byggingen av nyboliger.

– Forslaget til flertallet i komiteen går ut på at vi nå endrer tiden for stilling av garanti: Der du stiller fem år i dag, kan du gå ned til to år. Dette er hele utvalget enig i, sier Jæger til Byggmesateren.

Økt konkurranse om å tilby forsikringsgarantier og at entreprenører pålegges å stille sikkerhet ved salg av nyoppført bolig, er også positivt mener Jæger.

– Vi synes det er fornuftig at de som selger boliger etter at den er ferdig, stiller garantier. Det vi har sett er at enkelte prøver å unngå hele garantiordningen ved å gjøre boligen såkalt ferdig før man skriver kontrakt.

– Med dette forslaget vil bolignæringen bli oppfattet som mer seriøs, avslutter Per Jæger.

Hvordan virket garantien?

Etter bustadoppføringslova § 12 skal entreprenører stille garanti for oppfyllelsen av kontrakter om oppføring av boliger eller fritidsboliger til forbrukere.

I 2011 ble garantireglene skjerpet for å styrke forbrukerbeskyttelsen. Kravene til garantiens størrelse ble økt, og garantien skulle gjelde i fem år etter overtakelse.

Fordi det under høringsrunden hadde fremkommet ulike synspunkter om ordningen, understreket justiskomiteen at det var behov for å følge utviklingen på feltet for å kartlegge garantiens dekningsomfang, antall byggefeil og kostnadene ved garantien.

Komiteen mente at det måtte foretas en evaluering av lovendringene innen fem år hvor synspunkter skulle innhentes fra berørte aktører. Utvalget har i løpet av 2015 og 2016 undersøkt hvordan dagens garantiordning fungerer i praksis. Forbrukerbeskyttelsen som oppnås ved ordningen er blitt sammenholdt med kostnadene ordningen medfører.

Utvalgets viktigste forslag som ble overlevert i dag er:

Forsikringsordning

I dag er det bare visse finansinstitusjoner som kan tilby garantiproduktet i bustadoppføringslova § 12. Garantiordningen bør etter utvalgets syn suppleres med en forsikringsordning.

Formålet med å innføre en slik alternativ form for sikkerhetsstillelse er ikke å utvide forbrukers krav på utbetaling.

Hensikten er først og fremst å øke konkurransen i markedet ved å gi nye aktører innenfor forsikringsbransjen muligheten til å tilby et parallelt produkt til entreprenører.

Sikkerhetsstillelsens lengde

Et enstemmig utvalg anbefaler at kravene til sikkerhetsstillelsens lengde etter overtakelse reduseres til to år.

En slik endring vil kunne gi en betydelig kostnadsreduksjon for entreprenører, samtidig som forbrukerbeskyttelsen ikke antas å bli vesentlig svekket.

 

Sikkerhetsstillelsens størrelse

Utvalgets flertall mener at kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse ikke bør endres.

Et mindretall i utvalget er av en annen oppfatning, og går inn for å øke kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse etter overtakelse for å styrke forbrukervernet.

Avhendingslova

Utvalget har sett tendenser til omgåelse av bustadoppføringslova § 12. Flere entreprenører velger å selge nybygg etter reglene i avhendingslova.

Utvalget foreslår at det innføres en ny bestemmelse i avhendingslova som pålegger entreprenører å stille sikkerhet ved salg av nyoppført bolig.

 

Utvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og har hatt følgende medlemmer:

  • Herman Bruserud, førsteamanuensis (utvalgets leder)
  • Tonje Berggren, dommer (oppnevnt etter forslag fra Finans Norge)
  • Jarbjørg Grøtte, advokat (oppnevnt etter forslag fra Advokatforeningen)
  • Per Jæger, administrerende direktør (oppnevnt etter forslag fra Byggenæringens landsforening)
  • Torgeir Øines, regiondirektør (oppnevnt etter forslag fra Forbrukerrådet)

 

Utvalgets sekretær var Kristine Møse, advokatfullmektig.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *