Løkjen er et komplett lite gårdsanlegg i et flott småkupert kultur og naturlandskap. (Foto: Fortidsminneforeningen)

Vernepris til vakker husmannsplass

Fortidsminneforeningen Rogaland sin vernepris går i år til familien Hillesland på Karmøy for gjennomført god pleie av husmannsplassen Løkjen.

Prisen deles ut onsdag 8. november til familien.

Løkjen ligger et stykke opp fra hovedvegen på Snørteland sørøst på Karmøy og er et komplett lite gårdsanlegg som ble etablert som husmannsplass rundt 1820.

Historikk

På 1800-tallet var Karmøy preget av flere dødelige sykdomsepedemier. Det fortelles at det tidlig i århundre også var smitte på gården Snørteland. I et forsøk på å unngå spredning fikk drengen som bodde på gården tillatelse til å etablere en husmannsplass på Løkjen som ligger i marka et stykke opp fra hovedbruket.

Dette skjedde ca. 1820, og mye tyder på at våningshuset han satte opp tidligere hadde stått på Bokn. Våningshuset ble bygget sammen med en driftsbygning, og opp gjennom årene ble gården utvidet med flere små tilbygg og nærliggende bygninger.

(Foto: Fortidsminneforeningen)

I 1871 ble Løkjen skilt ut fra hovedgården på bnr.1 og fikk eget bnr.3. Dermed opphørte stedet som husmannsplass. I 1875 hadde gården 1 hest, 2 kyr og 18 sauer. Det ble høstet inn en og en halv tønne havre og en og en halv tønne poteter. Løkjen ble drevet som et lite småbruk fram til 1947.

Et eldre ektepar eide da gården. De hadde ikke barn og solgte derfor gården til Hans Magnus sin farfar Hans Hillesland mot at de fikk bo der livet ut. Han drev i en periode forsøk med fruktdyrking, men p.g.a. klimatiske forhold ble dette etter hvert avviklet. Da de som bodde på gården døde rundt 1960, overtok familien Hillesland også våninghuset.

(Foto: Fortidsminneforeningen)

Siden da er gården brukt som ferie/ fritidssted, og eierne har i hele denne perioden drevet med kontinuerlig vedlikehold uten at de har endret eller modernisert bygningene nevneverdig.

Beskrivelse av anlegget

Dette er et komplett lite gårdsanlegg i et flott småkupert kultur og naturlandskap. Med unntak av at det ble foretatt en del skogplanting i området på 1950 tallet, er lite endret. Bygningsmassen består av våningshus med torv/vedskut, – sammenbygget med driftsbygningen som inneholder høyløe, fjøs, hønsehus, utedo, kjerrehus og landkum.

Like i nærheten finner vi eldhuset og potetkjelleren, og ved bekken ligger kvernhuset. Grusvegen opp til tunet har en steinbro over bekken, og det finnes flere tørrmurte steingarder rundt om tunet. Ved Karmsundet har gården et gammelt naust.

(Foto: Fortidsminneforeningen)

Eierne har de siste årene fjernet en god del vegetasjon i området rundt gården slik at den nå er i ferd med å få tilbake sine opprinnelige omgivelser.

Gården fikk strøm rundt 1940, men har ikke innlagt vann. Til sammen er gården rundt 300 mål. Utmarka blir forpaktet vekk til beite for sauer og ungfe.

Begrunnelse

Familien Hillesland har tatt vare på og forvaltet Løkjen siden 1947. De har i alle disse årene vedlikeholdt og pleiet gården på en forbilledlig måte. De har lagt ned en stor innsats og tusenvis av timer på gården. Nødvendige reparasjoner og utskiftninger er gjort med stor respekt for anleggets autentisitet og historiske verdi.

Også innvendig er endringene små, og eierne har ikke falt for fristelsen til å oppgradere boligdelen nevneverdig.

(Foto: Fortidsminneforeningen)

– Mindre gårder med sammenbyggede hus var tidligere svært vanlig i kyststrøkene på våre kanter. Nå er nesten alle borte, og Løkjen er derfor både med sin bygningsmasse og omkringliggende kulturlandskap et særdeles viktig kulturhistorisk dokument over denne typen småbruk på 1800 tallet, fastslår Fortidsminneforeningen Rogaland.

Diplmhuskomiteen består av: Grete Holmboe, tidligere antikvar Ryfylkemuseet – Lars Tveit, tidligere kommuneantikvar Karmøy – Jarle Braut, pensjonert bonde og fylkespolitiker – Per Chr. Salvesen, bestyrer Lund bygdemuseum og kulturbank.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *