Elever ved Nesbru leser gjerne Byggmesteren, her leser VG2-elevene Georg Thoresen og Sigurd Lenasønn Tjelle tidligere i år. (Foto: Byggmesteren)

Elever leser fagblader med glede

Et leseprosjekt for byggfagelever på Nesbru VGS viser at norskfaget lykkes bedre når elevene også får lese og diskutere fagartikler.

– Det er mer relevant for oss. Det er fort gjort å bli fortalt en ting, og så flyr det rett ut av hodet igjen fordi det ikke er så relevant for oss å kunne eller bruke senere i arbeidslivet, sier en av elevene om prosjektet.

FYR-prosjekt

Det er byggfaglærer og veileder Jan Eirik Trudvang som gjennomførte FYR-prosjektet på Nesbru sammen med klassens norsklærer Karoline Furseth.

FYR-prosjektet er i regi av Akershus fylkeskommune og skal øke yrkesrettingen og relevant læring av fellesfagene på videregående skoler.

På Nesbru ville Furseth og Trudvang se om fagartikler fra Byggmesteren kunne bidra positivt i norskfaget. Ifølge faglæreren, er mange av tømrerelevene motivert for å bli bedre innen skriving, lesing og å formulere seg. Utfordringen er lesestoffet:

– Elevene trenger tilrettelagt lesestoff, i tillegg til pensumet, sier Trudvang som testet fremgangsmåten i to ulike forsøk. (Foto: Byggmesteren)

Fikk større forståelse

Klassen fikk utdelt ulike utgaver av fagtidsskriftet og kunne selv velge en fagartikkel om et emne som interesserte dem. Så måtte de lese, presentere og diskutere innholdet på samme måte som en annen tekst.

– Erfaringane mine er at dette fungerte veldig bra! sier Furseth i oppsummeringen av prosjektet og fortsetter:

– Det er stille i klassen fordi folk jobber. ALLE!!! Eg vart altså både overraska og glad for å oppdage at dette opplegget fungerte så godt som det gjorde. Alle elevane kom fort i gong, dei fulgte oppskrifta til punkt og prikke og alle svara på samtlege spørsmål, skriver hun.

Mens elevene jobbet, gikk norsklæreren rundt og snakket med dem om tekstene.

– Eg opplevde det som at elevane fekk ei større forståing for dei vala dei sjølve tek når dei skal lese noko; i samtalane vi hadde tyda reaksjonane på at mange forsto meir av eiga lesing etter opplegget, sier Furseth.

Nyttig og spennende

Hva mener elevene om norskundervisning med Byggmesteren?

– Det var nyttig og spennende lesestoff, mente en byggfagelev. – Det er fint og smart å gjøre sånn vi gjorde, fordi vi kan velge det som er mest interessant og lese litt ekstra om det. Da lærer man bedre, svarte en annen elev.

Faglærer Trudvang sier til Byggmesteren at byggfagelevene fortsetter med å bruke fagartikler i norskundervisningen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *