Gloppen prestebustad, Vereide i Sandane. (Foto: Opplysningsvesenets fond)

– Ble ikke varslet om overskridelser

- Presten er flyttet inn og sånn sett er det jo bra, men total faktura er så stor i forhold til byggmester Kolås egne kalkyler at vi ikke kunne akseptere det, sier Opplysningsvesenets Fond.

Uenigheten om betaling for restaureringen av Vereide prestegard i Gloppen førte det anerkjente byggmesterfirmaet Inge Kolås AS til skifteretten.

Les også: Konkurs etter stort restaureringsprosjekt

Byggmesteren skriver i en egen pressemelding om konkursen at firmaet føler seg lurt av Opplysningsvesenets Fond.

Ble ikke enige

Fondet sier til Byggmesteren at byggmester Kolås har rammeavtaler med dem i bispedømmene Bjørgvin og Møre. Her har firmaet utført flere krevende arbeider, uten at det tidligere har ført til konflikt.

Trond Sundby er leder for Bygningseksjonen og synes at konkursen er trist:

– Denne saken er ikke til fordel for noen. Ikke for oss eller Kolås. Vi syns synd på de underentreprenørene som også kommer i en veldig vanskelig situasjon. Men vi har ikke noe annet valg enn å forholde oss til Kolås direkte, siden det er han vi har kontrakten med, sier Sundby.

I forrige uke hadde Opplysningsvesenets Fond og byggmesteren et lengre møte for å løse konflikten om Gloppen prestebustad på Vereide i Sandane. Uten resultat. (Foto: Opplysningsvesenets fond)

– Vi prøvde å komme til enighet. Men når vi ikke kan strekke oss så langt som Kolås ønsker, så ble dette resultatet. Selv om vi ikke ønsker det, sier Sundby og legger til at Kolås har gjort mye godt for fondets vernede eiendommer.

– Det blir alltid litt diskusjon om timer og penger. Men vi oppfatter byggmester Kolås som en kunnskapsrik entreprenør på gamle hus. Han leverer veldig godt og omstendelig tømringsarbeid. Han er flink og har flinke håndverkere, fastslår lederen i Opplysningsvesenets Fond.

Ble ikke varslet

– Så hvorfor blir dere ikke enige?

– Problemet vårt er at vi har en rammeavtale med Kolås og han har hatt ansvaret for prosjektet på prestegården fra A til Å. Han har laget kalkyler for oss som vi har budsjettert etter. Langt ut i prosessen har vi forholdt oss til hans tall. Helt til Kolås, nesten på overtid – mellom to og tre måneder før ferdigstillelse – kommer med nye tall, forteller Sundby.

Det var store overskridelser som byggherren ikke kunne stoppe eller redusere så langt ute i prosjektet.

annonse

– Så eskalerer dette videre fram til ferdigstillelse hvor det kommer nye tall og økte kalkyler, helt til vi er ferdige. Det har omtrent ikke vært noen varsler om økningene. Vi har fått tilstandsrapporter og fakturaer på utført arbeid uten at vi ble varslet på forhånd. Det klarer ikke Opplysningsvesenets Fond å innrette seg etter, sier Sundby.

– Jeg har ansvaret for 360 prestegårder rundt om i landet som forvaltes etter meget stramme budsjetter. Flere andre prosjekter må nå holdes igjen eller stoppes – ikke bare i Bjørgvin – men også i andre bispedømmer.

– Nå er vi over det dobbelte

Opprinnelig hadde Kolås kalkulert med et budsjett på vel fem millioner som fondet forholdt seg til.

– Nå er vi over det dobbelte, sier Sundby som forvalter over 300 fredede bygninger og vet av erfaring at kalkuleringen for arbeider på disse er meget utfordrende.

– Vi finner nesten alltid mer som må gjøres enn vi regnet med. Om vi legger inn en sikkerhetsmargin på 25 prosent, som ikke er uvanlig, så er likevel denne overskridelsen langt over, sier han.

– Da må vi i det minste forvente ordentlig varsling. Når en entreprenør ser ting så må tiltakshaver varsles vi så tidlig som mulig. Da kan vi finne andre løsninger.

Sundby forteller til Byggmesteren at byggmester Kolås allerede har fått utbetalt 1,6 millioner kroner mer enn sin egen opprinnelige kalkyle.

– Vi har etter eget skjønn prøvd å vurdere arbeidet som er utført på prestegården, og ser at det har påløpt veldig mange timer. Men i første omgang er det dårlig varsling vi reagerer på, sier leder for Bygningseksjonen i Opplysningsvesenets Fond, Trond Sundby.

– Vi skjønner at konkursen har uheldige ringvirkninger, men et sted må vi sette grensa.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen