(Arkivfoto: Dag Solberg)

Kan fjerne usikkerhet om tre i offentlige bygg

Offentlige innkjøpere vegrer seg ofte mot å bestille bygg i tre fordi det er ukjent løsning sammenlignet med betong og stål. Nye kriterier for klimariktige miljøvennlige offentlige innkjøp kan endre på det.

Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi er i gang med å utarbeide miljøvennlige innkjøpskriterier.

– Målet er å ha de første kriteriene klare i løpet av året, opplyser Marit Holter-Sørensen, leder for miljø- og klimasatsingen i Difi.

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til en miljøsatsing i Difi. Det skjer fordi offentlige anskaffelser regnes som en av de viktigste virkemidlene for å øke den norske konkurransekraften med grønne løsninger, ifølge nettstedet anskaffelser.no.

 

Stiller ikke miljøkrav

Altfor få offentlige innkjøp legger vekt på miljø slik det er i dag, viser en rapport Difi fikk utarbeidet i 2016. Av 250 utlysninger av offentlige innkjøp av transport som rapporten gjennomgikk, var det bare én som vektet miljø mer enn 30 prosent, forteller Difi på nettsidene.

Les også: Utvikler veileder for bygging i tre

Massivtrefabrikker kan få nok å gjøre

Trenger innspill fra næringen

Torsdag denne uka møtes ei gruppe med interessenter fra ulike deler av byggenæringen for første gang. Da starter arbeidet som skal bidra til at innkjøpskriteriene blir en nødvendig hjelp for innkjøpere og leverandører opplyser Hans Olaf Delviken i Difi. Seinere skal et utvalg eksperter samles for å diskutere videre ambisjoner og innhold.

– Vi ønsker kontakt med alle relevante parter, og har foreløpig vært i kontakt med blant andre Trefokus og Bygg uten grenser, opplyser Hans Olaf Delviken.

Nå inviterer han bransjeaktører til å bidra med innspill til gruppas arbeid om miljøkriterier i bygg.

– Innspill fra flere sider av næringen er viktig for at veiledningen vi utarbeider blir så bredt forankret som mulig, sier han.

 

Les også: Difi ønsker innspill til miljøkriterier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *