Kontroll på byggeplass. (Foto: Arbeidstilsynet)

Ingen økning i arbeidslivskriminaliteten

Skatteetatens overslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de siste årene, men koster samfunnet mellom 12 og 60 milliarder kroner i året.

Analysen viser at omfanget ikke har vært økende i perioden 2012 – 2015, skriver Skatteetaten som også regner med at det i 2015 ble unndratt mellom 12 – 60 milliarder kroner som følge av arbeidslivskriminalitet.

Les også: Samarbeid fjerner useriøse

40 milliarder unndratt

– Vi har nå sikrere tall på skatte- og avgiftsunndragelser i Norge. Tallene viser at arbeidslivskriminalitet fortsatt er et stort samfunnsproblem. Men det er positivt å se at denne type kriminalitet ikke ser ut til å øke samlet sett.  Det gir oss tro på at vi gjennom samarbeid, deling av informasjon med andre etater, kompetansebygging og veiledning, er inne på et spor som fungerer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Beregningen i rapporten stemmer med Skatteetatens egne analyser som viser at de aller fleste virksomhetene i Norge betaler skatt og avgift som de skal, men at om lag 7 prosent begikk skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015 og unndro anslagsvis 40 milliarder kroner som følge av dette.

– Vi ser også en nedgang i arbeidslivkriminalitet der vi har satt inn målrettede tiltak og ressurser, som for eksempel innen ferdigstillelse av bygg, sier Holte.

Krymper handlingsrommet til de kriminelle og mobiliserer de seriøse

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse inngår i Skatteetatens halvårige sammenstilling av analyser på området arbeidslivskriminalitet. I tillegg til analysen av omfanget, evalueres arbeidet med å mobilisere seriøse oppdragsgivere for å krympe handlingsrommet til de kriminelle.

– Skatteetaten samarbeider med store innkjøpere for å redusere de kriminelles muligheter og handlingsrom for å begå arbeidslivskriminalitet. Dette har vi nå sett positive resultater av, blant annet ved at useriøse aktører blir utestengt fra anbudskonkurranser. Vi ser også effekt av styrket samarbeid og informasjonsdeling mellom kontrollmyndighetene.

 

– Vi arbeider også for å gjøre det enklere for kunder å finne ut om en virksomhet er seriøs. Ett tiltak vi har satt i gang med positiv effekt, er pilotprosjektet «Næringsguide» hvor Skatteetaten tar tidlig kontakt og veileder nyetablerte virksomheter. Resultatene viser at virksomhetene tidligere søker om forskuddsskatt, skaffer regnskapsfører og registrerer seg i MVA-registeret enn de som ikke har blitt kontaktet, sier Holte.

Målrettet innsats mot utenlandske arbeidstakere

Synteserapporten gir også en indikasjon på at utenlandske arbeidstakere er overrepresentert i utførelsen av svart arbeid. Skatteetaten har ulike undersøkelse som underbygger dette, blant annet en undersøkelse gjennomført i 2011, der 29 prosent av de som oppga at de hadde kjøpt svarte tjenester, hadde kjøpt det fra en utenlandsk arbeidstaker.

Skatteetaten vil fortsette å prioritere innsats mot denne gruppen når det gjelder både veiledning og kontroll.

Note til grafen: 

Det er generelt stor usikkerhet rundt omfanget av arbeidsmarkedskriminalitet. Grafen over baserer seg på en samfunnsøkonomisk analyse fra 1970-tallet til 2015. Skatteetaten har fra 2011 to andre analyser som verifiserer funn i samfunnsøkonomisk analyse, at arbeidslivskriminalitet ikke øker.

Skatteetaten mener derfor at det ikke er tilstrekkelig tallmateriale til å trekke konklusjoner om utviklingen før 2011.

Fakta

Rapporten er skrevet av Samfunnsøkonomisk analyse, i samarbeid med Tone Ognedal (UiO) og Petter Gottschalk (BI), på oppdrag fra Skatteetaten.

Hensikten er å gjøre en analyse av former for arbeidslivskriminalitet, samt å beregne fenomenets omfang og utvikling over tid.

Les hele rapporten

Les pressemelding om skatteetatens analyser om skatteunndragelse. (lenke)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *