annonse

Taper for mange kulturminner

Fortidsminneforeningen ser med stor bekymring på hvordan kulturminneforvaltningen svikter i å følge opp Stortingets vedtatte nasjonale mål for bevaring av fredede og verneverdige kulturminner innen 2020.

Les mer

Bruk av brennbar isolasjon i Norge

Etter flere storbranner i det siste, stilles det spørsmål om reglene for bruk av brennbar isolasjon i Norge. SINTEF Byggforsk ønsker å avklare noen momenter rundt dette.

Les mer