Fra venstre: Jon Sandnes, BNL, Halvard Gavelstad, , Byggtjeneste NOBB, Anstein Skinnarland, BuilingSMART og Lars Christian Fredenlund, Administrerende Direktør, coBuilder AS. (Foto: BNL)

– En stor dag for digitaliseringen

I dag signerte BNL, coBuilder, og Norsk Byggtjeneste avtale om å frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok. Det letter arbeidet med en felles og åpen plattform, mener BNL.

– Nå kan arbeidet med å kunne bygge en felles digital plattform komme i gang – noe som også er en forutsetning for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen, sier Jon Sandnes i BNL.

Samlet to ulike systemer

Det har vært en utfordring at CoBuilder og Nobb har tilbudt to ulike systemer som ikke har snakket sammen, og det har derfor vært en diskusjon knyttet til lisenser.

Med denne avtalen frikjøper BNL noe av arbeidet som CoBuilder har gjort i forbindelse med europeisk byggevaredirektiv.

– Skal vi komme noen vei i arbeidet med å digitalisere byggenæringen er det sterkt behov for at vi har et felles system med felles terminologi, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

BNL presenterte i vår en skisse til et digitalt veikart som også har vært ute på høring. Veikartet anbefaler å sette krav til digital planlegging og prosjektering før det bygges fordi for å kunne utvikle en nødvending digital plattform, få på plass nødvendig regelverk og standarder.

Viktig skritt

– Denne avtalen er et første skritt i å digitalisere sammen. Hvis det skal planlegges og prosjekteres digitalt før man bygger, må dette gjøres på et felles system med felles terminologi. Dette er et nødvendig skritt for målsetting om en heldigital bygge- og anleggsnæring i 2025, sier Sandnes.

Teknisk vil innholdet ligger i buildingSMART Dataordbok (bSDD) – som er en universell koblingsmekanisme som gjør at alle forstår hverandre, og kan utveksle informasjon på tvers av programvare og språklige barrierer.

–  Interesseorganisasjonen buildingSMART Norge etablerer nå en nøytral forvaltningsenhet for dette i Norge. Det skal også signeres avtale mellom BNL og buildingSMART om overføring av innholdet til bSDD, avslutter Sandnes.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *