– Jeg trives med arbeid som krever stor nøyaktighet, sier tømrermester Ronny Thowsen.

Stor ombygging avsluttes med spilemønster

Tømrerne blir prøvd i nøyaktighet og tålmodighet når over 2.000 eikespiler i ulike lengder skrus i veggen i et bestemt mønster. Jobben avslutter en stor ombygging i en ungdomsskole.

– Det tar mye tid å sette opp spilene i det fastsatte mønsteret og passe på at det blir riktig og pent, sier tømrermester Ronny Thowsen i Sandås Bygg i Tønsberg.

Han har med seg lærlingen Andreas Gjermundrød i arbeidet som foregår i Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune.

Tømrermester Ronny Thowsen og førsteårs lærling Andreas Gjermundrød foran en av veggene de har satt opp. (Foto: Sandås Bygg)

Liker nøyaktighetsarbeid

Thowsen forteller at han liker å være nøyaktig og at en sånn jobb er morsom nettopp fordi den krever stor nøyaktighet.

Han og lærlingen har vært med på det meste her hvor et bibliotek bygges om til flere mindre undervisningsrom.

 

annonse

Skisser viser plassering

Spilemønsteret legges på veggene av akustiske og estetiske hensyn. Arkitekten Topic: Architecture i Oslo har utarbeidet skisser som viser spilesammensetningen.

– Skissene er til god hjelp, men det er ikke alltid datategningene stemmer helt med virkeligheten. Blant annet hender det at hjørner ikke er så snorrette som tegningene viser. Derfor må vi tilpasse oss veggene slik de faktisk er, og sørge for at mønsteret blir som forutsatt og at skruehullene ligger i vater, forteller Thowsen.

Slik presenterer arkitekten en av veggene. (Illustrasjon: Topic: Architecture)

 

Eikespiler i ulike lengder skrus i veggen for å lage et bestemt mønster.

En lang, mange korte spiler

– Alle mønstrene bygges opp omkring én lang spile i midten som vi begynner med. Så fyller vi inn med de andre i ulike lengder. Så snart den lange midtspilen er plassert, går det raskere med de andre. Spilene er boret på forhånd, men de fleste hullene må forsenkes slik at skruehodene går helt inn, sier Thowsen videre.

Woodify i Krokstadelva i Drammen har levert spilene i riktige lengder, lakkert og med avrundete hjørner.

Sandås Bygg har skoleombyggingen på oppdrag fra Nøtterøy kommune. Oppdraget skal være ferdig til skolestart, og firmaet regner med å klare det med god margin.

Nesten 2.000 spiler ble sortert etter lengder og antall skruehull.

annonse

 

Kommenter

Del denne artikkelen