Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Fast ansatte er hovedregelen for NHO

– Det må fortsatt være lov med innleie og midlertidige ansettelser, men fast ansatte er hovedregelen i arbeidslivet, fastslår NHO-sjef Kristin Skogen Lund overfor LO.

Hun og NHO har valgt å svare på 57 spørsmål som LO sender til alle de politiske partiene før stortingsvalget. To spørsmål tar opp mulig forbud mot innleie og midlertidige ansettelser.

«Fast ansatte som hovedregel i arbeidslivet» innleder svarene på begge spørsmålene

Les også: LO vil ha innleieforbud i Oslo

Skal ikke fortrenge faste

– Bestemmelsen om generell adgang til midlertidige ansettelser kom inn i arbeidsmiljøloven i 2015, og er ikke ment å fortrenge fast ansatte, påpeker Skogen Lund. Hun mener den er med på å stimulere at flere kommer i arbeid.

– NHO støtter regjeringen i at ordningen prøves ut før den evalueres og eventuelt endres, svarer hun.

NHO argumenterer med at blant annet bedrifter i oppstartfasen vil ha behov for midlertidige ansatte som tilfører dem kompetanse uten at risikoen øker.

 

annonse

Trenger fleksibiliteten

NHO vil at innleie som skal være tillatt. Behovet for arbeidskraft svinger for mye til å forby det. Bemanningsbransjen er til for å dekke bedriftenes varierende behov.

– NHO ser utfordringer ved dagens regelverk, særlig innen bygg- og anleggsbransjen, og vi har derfor spilt inn forslag til endringer til regjeringen. Dette er ment å ivareta arbeidstakernes behov for forutsigbarhet, heter det i svaret.

 

Allmenngjøring treffer ikke

Ett spørsmål er om allmenngjøringsordningen, og NHO svarer:

– NHO ønsker at dagens allmenngjøringsordning skal evalueres slik at man kan gjøre ordningen mer treffsikker. I en helhetlig evaluering av ordningen vil alle sider av dagens ordning inngå.

Kommenter

Del denne artikkelen