(Illustrasjonsfoto: Tom Haga, Norsk olje og gass)

Nye regler for varsling

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.

I dag er det kun plikt til dette når «forholdene tilsier det».

Her kan du lese mer om varslingsrutiner (pdf).

Gjelder også vikarer

I tillegg utvides varslervernet til også å gjelde innleide arbeidstakere. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er leid inn til.

Dersom det varsles til offentlig myndighet, for eksempel Arbeidstilsynet, plikter det offentlige å holde varslerens identitet skjult, også for den som er part i saken.

 

Viktig med åpenhet

NHO skriver i sin pressemelding at de i høringen gikk mot regelendringen.

– Etter vårt syn er det viktig at bedriftene har en åpen kultur og varsling kan bidra til å få frem kritikkverdige forhold. Varslervern er i så måte positivt.

Imidlertid er innskjerping av krav til varslingsrutiner unødig byråkratiserende, hevder NHO.

At varsleren kan være anonym mener NHO kan gjøre det vanskelig å få frem alle sider av saken for å finne en god løsning på forholdene det varsles om.

Anonymitet er også problematisk av hensyn til den det eventuelt varsles om.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *