Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er likevel fornøyd med forenklingen. (Foto: Byggmesteren)

Færre byggesøknader tar mer tid

Forenklingen av byggereglene for to år siden skulle gi store besparelser, men en undersøkelse hos kommunene viser at det motsatte har skjedd.

Det er Bergens Tidende som har fått lese gjennom rapporten fra Prognosesenteret (pdf).

Den er skrevet på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknadene tar mer tid

1. juli 2015 lempet departementet på en rekke byggeregler for å få fart på boligbyggingen og redusere kommunenes utgifter til saksbehandling.

Halvparten av kommunene mottar nå færre byggesøknader enn tidligere og bare fem prosent får flere enn før.

– Selv om antall søknader til kommunene har gått noe ned, har ressursbruken gått betydelig
opp på enkelte områder. Spesielt bruker kommunene nå etter regelendringen betydelig mer
ressurser på veiledning for å avklare om et tiltak som er unntatt søknadsplikt,men også på
nabospørsmål og oppfølging av ulovlige tiltak.
Funnene i rapporten gjør ikke inntrykk på kommunal- og moderniseringsministeren.
– Færre byggesøknader gir kommunene rom for å omprioritere. Større saker kan løses raskere, og kommunene kan bruke mer tid til veiledning, sier Jan Tore Sanner til Bergens Tidende og legger til:
– Det er blitt færre saker og billigere for boligeierne. Nå må kommunene hente ut gevinsten, sier Sanner.

 

På godt og vondt

Rapporten fra Prognosesenteret finner både positive og negative konsekvenser ved regelendringene. Noen av de negative konsekvensene er:

•    Mer ressursbruk i kommunene på grunn av mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak.
•    Bidrar til et større marked for useriøse, ufaglærte aktører. Det er dessuten mindre risiko for tilsyn og kontroll.
•    Tross god kjennskap til regelverket, er det mye uklarheter og spørsmål fra boligeiere til både kommunen, leverandører og byggmestere. Dette opptar mye tid for de profesjonelle aktørene.

Positive endringer er:

•    Færre byggesaker til kommunene, og det er god kjennskap til regelen blant boligeiere. De fleste småhus- og eneboligeiere opplever det som enkelt å finne ut om de fikk lov til å bygge uten å søke.
•    Med forenklingen er det blitt enklere og mindre kostnadskrevende for boligeierne å sette opp garasjer og tilbygg.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *