Inviterer til forenkling av TEK10

Direktoratet for byggkvalitet inviterer byggenæringen og andre interesserte aktører til å gi innspill til forenklinger og forbedringer av TEK10.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider Direktoratet for byggkvalitet med en bred gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10) for å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene, skriver direktoratet på sine nettsider.

Innspill om forståelige krav

Fremtidens regelverk skal utvikles i samarbeid med byggsektoren og være enkelt, effektivt, kunnskapsbasert og etterprøvbart. Det skal ha forståelige krav som sikrer måloppnåelse og ha en form som understøtter digitalisering.

Direktoratet inviterer byggenæringen og andre interesserte aktører til å gi innspill til forenklinger og forbedringer av TEK10. Innspillsmøtene kommer i forkant av ordinær høringsprosess. Direktoratet tar sikte på å sende forslag til endringer i byggteknisk forskrift på høring høsten 2016, slik at en ny forskrift kan tre i kraft i 2017.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner innspillsmøtet 25. mars. For øvrig vil møtene være like. Meld deg på det møtet som passer best for deg.

To åpne innspillsmøter

Direktoratet arrangerer to åpne møter og ber om innspill på følgende spørsmål i form av forberedte innlegg fra din virksomhet:

1. Hva mener du at forenkling og forbedring av TEK10 bør omfatte?

2. Gi inntil tre konkrete og begrunnede forslag til forenkling og forbedring av TEK10.

3. Direktoratet foreslår flere konkrete områder i TEK10 som kan forenkles og forbedres. Hvilke forslag fra direktoratet bør prioriteres høyest? Forslagene finner du på direktoratets nettside.

4. Hvilke av direktoratets og dine egne forslag har størst potensial for kostnadsbesparelser? Presiser hvem som får nytte av besparelsene: Samfunnet, næringen, eier eller bruker?

Innleggene skal vare i maks 10 minutter.

Påmelding for deltakere på møtene og innlegg senest torsdag 19. mars.

Presentasjonen til innspillsmøtet må sendes til post@dibk.no merket med ”15/2290 Innspillsmøte forenkling TEK10” senest to dager før møtet.

Levering av skriftlig materiale

Direktoratet mottar også gjerne skriftlige innspill (maks to sider) med svar på spørsmålene ovenfor dersom du ikke har anledning til å delta på møtene. Frist for skriftlige innspill er 10. april 2015.

Alle innspill publiseres på dibk.no.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *