Utsiktene er gode fremover for Moelven. (Foto: Moelven)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Beste 1. kvartal siden 2008

Moelven økte driftsresultatet sitt med 71 millioner kroner sammenliknet med samme periode året før. Forbedring i driften og økt etterspørsel er to årsaker til den positive veksten.

Driftsresultatet økte til NOK 101 millioner (NOK 30 millioner samme periode året før) for 1. kvartal. Driftsinntektene økte med 2,8 prosent til NOK 2 678 millioner (2 605).

God etterspørsel

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier at det er en kombinasjon av betydelig forbedring i den underliggende driften ved flere av Moelvens bedrifter, samt god etterspørsel etter konsernets produkter og tjenester som er årsaken til det gode resultatet.

Konsernet opplever økt aktivitet i alle divisjoner, en kraftig forbedring i resultatet, økt egenkapital og reduksjon i netto rentebærende gjeld. Alle divisjoner viser bedre resultat enn i fjor.

– Jeg er spesielt fornøyd med at de omstillings- og omstruktureringstiltak vi har gjennomført innen den tremekaniske delen av konsernet gir resultater. Samlet har vi her en resultatforbedring på nesten NOK 60 millioner sammenliknet med tilsvarende periode året før, sier Kristiansen.

 

Robotisering

Kristiansen mener også det er verdt å nevne satsingen på robotisert modulproduksjon i Moelven Byggmodul AB i Säffle.

(Foto: Moelven Byggmodul AB)

– Satsingen – som for kort tid siden førte til at bedriften fikk prisen som «Årets Leanbyggare» på Bygge-galan 2017 i Stockholm for sitt arbeid med smartproduksjon og robotisering – har ført til at produksjonskapasiteten har økt med 80 prosent, sier Kristiansen.

Robotisering sammen med installasjon av annen produksjonsutrustning, arbeidsstasjoner og ulike systemer har bidratt til nesten 50 nye arbeidsplasser i Säffle.

– Det er en dokumentasjon på vellykket utvikling og omstilling i Moelven, sier Kristiansen.

Gode utsikter

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften.

– Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2017 å bli noe bedre enn i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Vi har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, sier Morten Kristiansen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *