Moelven økte aktiviteten med hele 10,2% i 2014. (Foto: Moelven)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Gledelig årsresultat for Moelven

Med et driftsresultat for 2014 på 204 millioner kroner leverte Moelven Industrier ASA det beste resultatet siden 2010.

Gledelig

Samlet for året omsatte konsernet for 8.828 millioner, hvilket representerer en inntektsøkning på 819 millioner fra året før.

Driftsresultatet og driftsinntektene for fjerde kvartal ble også bedre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, og endte henholdsvis på 48 millioner (36 millioner 4. kvartal 2013) og 2.151 millioner (2.097 millioner).

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen gleder seg over resultatframgangen.

– Det er summen av en bedre balanse mellom råvare- og ferdigvarepriser, et betydelig høyre aktivitetsnivå i markedene vi opererer i, bedrede valutaforhold og interne forbedringstiltak som har bidratt til framgangen, sier Kristiansen.

Aktivitetsvekst

Kristiansen forteller at samtlige av Moelvens tre divisjoner opplevde god aktivitetsvekst i 2014.

– Når det gjelder de enkelte divisjonenes driftsresultat opplever alle divisjonene en betydelig forbedring fra året før. Det er svært tilfredsstillende. Prosjektdivisjonen Byggsystemer har dessverre hatt en resultatmessig tilbakegang i forhold til budsjett, men gikk ut av 2014 med en meget god og sunn ordrereserve.

I tillegg påbegynner og ferdigstiller divisjonens bedrifter i Norge og Sverige i 2015 en rekke store prosjekter – blant annet verdens høyeste trehus lokalisert i Bergen. Vi har derfor tro på vesentlig resultatforbedringer for divisjonen i året som kommer, sier Kristiansen.

Kronekurs

En svakere norsk og svensk krone har også påvirket resultatet positivt for konsernet. Det er i særlig grad Moelvens eksportrettede enheter som i første rekke drar nytte av dette.

– Både NOK og SEK har gjennom 2014 svekket seg betydelig målt mot de fleste valutaer. Målt mot EUR, GBP og USD, som er konsernets viktigste eksportvalutaer, er valutakursene nå på nivåer som helt klart gir konsernet bedret konkurransekraft på eksportmarkedene, sier Kristansen.

Omstilling

Han minner allikevel om at Moelven er i en omstillingsprosess. Konsernledelsen la høsten 2014 fram en strategi overfor Moelvens styre som peker ut retningen og de viktigste satsingsområdene for konsernet de neste fem årene.

– Mange av Moelvens bedrifter gjør det veldig bra, mens andre har et godt stykke igjen før de når resultatmålene. Avkastningen på sysselsatt kapital ble forbedret til 6,8 prosent (-1,5). Moelvens avkastningsmål over en konjunktursyklus er 13 prosent og i strategiarbeidet høsten 2014 er det utarbeidet overordnede rammer og tiltak for å nå dette.

– Vi kommer til å jobbe ufortrødent videre for å bedre konkurransekraften. Derfor er det viktig for meg å presisere – uavhengig av resultatframgangen – at det blir minst like stort trykk i dette arbeidet framover. Mitt inntrykk er at budskapene når fram og vi ser klare forbedringer i flere av våre selskap, sier Kristiansen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *