På et uanmeldt tilsyn i Trysil ifjor fant Arbeidstilsynet at selskapets litauiske håndverkere måtte kjøre fem kilometer for å gå på do. (Illustrasjonsfoto: FH Gruppen)

Stor hyttebygger får kritikk

Arbeidstilsynet er misfornøyd med lønninger, stillaser og andre forhold på flere av FH Gruppens byggeplasser i Hallingdal og Trysil.

Men til Dagens Næringsliv sier daglig leder og gründer Torbjørn Kaarud i FH Gruppen at de nå har løst problemene.

Les også: Hyttesuksess med egne ansatte

Lang vei til toaletter

Funn fra mange tilsyn gjør at Arbeidstilsynet varsler at hyttemarkedet vil bli fulgt tettere fremover gjennom det etablerte samarbeidet med skattemyndighetene, politiet og Nav – det såkalte a-krim senteret.

Ifjor avdekket tilsyn at litauiske håndverkere på oppdrag i Trysil måtte kjøre over to kilometer til toaletter. FH Gruppen var uenig i anmerkningene om dette, men direktoratet for Arbeidstilsynet opprettholdt sitt vedtak.

– Arbeidstilsynet har også flere ganger i tilsyn gitt pålegg fordi toalettforhold og spisebrakker ikke er ivaretatt på en akseptabel måte på byggeplasser hos FH Gruppen. Det stilles ikke krav om at spiserom og toalett må være på arbeidsstedet, men slike fasiliteter må være hensiktsmessig plassert i nærheten, sier Kjell Haugen, som er regiondirektør for Indre Østland, til DN.

FH Gruppen har også fått flere vedtak om stans på grunn av farlige arbeidsforhold, manglende tilgang på varmebrakke og lønnsvilkår.

I en rapport fra fjoråret heter det at «Etter vårt syn er dette en del av det vi legger i begrepet sosial dumping med hensyn til arbeidsforhold for arbeidstagere fra andre land.»

 

– Svertes av Arbeidstilsynet

FH Gruppens gründer og daglige leder Torbjørn Kaarud er uenig i mange av Arbeidstilsynets funn og konklusjoner. Men at det har vært for lang til toaletter, er han enig i. Problemet er løst, sier lederen til DN:

– Vår ordning er godkjent av Arbeidsdirektoratet sentralt, men vi ønsker ingen krangel med Arbeidstilsynet lokalt. Vi har derfor gått til innkjøp av 40 spesialtilpassede mannskapsvogner. Dette er en kombinasjon av stillasjehengere, mannskapsbrakke og toalett, sier Kaarud.

– Vi er utsatt for grundig misunnelse fra Arbeidstilsynet, sier daglig leder Torbjørn Kaarud. (Foto: FH Gruppen)

Arbeidstilsynet har også gitt FH Gruppen pålegg om forholdene rundt utbetalt lønn og arbeidstid. Selskapet har fått en måned på seg til å dokumentere rutiner for føring av arbeidstid.

Ifølge Arbeidstilsynet har utbyggeren «urealistiske» tidsskjemaer og bruker «frivillig» overtid for å ferdigstille prosjekter innen kontraktfestet dato for ferdiggjøringen. Da utbetales det ifølge tilsyn en bonus.

Kaarud mener at akkord ikke er uvanlig i byggebransjen, og særlig ikke i hyttemarkedet.

– Jeg synes ikke det gir noe press – vi har heller ikke fått tilbakemeldinger fra de ansatte på at de ikke ønsker dette. De får betalt for dagene de skal ha, og blir de ferdig før tiden uten feil, så får de bonus, sier Kaarud til Dagens Næringsliv.

Kaarud sier at FH Gruppens prosjekter i gjennomsnitt leveres seks uker før kontraktsfestet overlevering, derfor er det ikke behov for mye overtid.

– Vi er et selskap der vi betaler alle norsk tariff. Jeg kjenner til at snekkere hos andre utbyggere får dårligere betalt, og får sin lønn gjennom utenlandske selskaper, sier Torbjørn Kaarud til DN.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *