(Grafisk framstilling: Statistisk sentralbyrå)

Stabile byggjekostnader i mars

Byggjekostnadene for bustader var uendra frå februar til mars i år. Materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

Frå mars 2016 til mars 2017 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 3,1 og 3,2 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med 3,4 og 3,1 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.

 

Les mer: Tabellar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.