På Maihaugen arbeides det hardt for å verne de historiske trebygningene. (Foto: Maihaugen)

Klimaendringer gir skadeøkning på museumsbygg

En ny rapport fra Museumsnettverket viser at klimaendringene får store konsekvenser for de 5 000 museumsbygningene i Norge. Økt satsing på tradisjonshåndverk er en av løsningene.

Halvparten av de 5 000 bygningene som norske museer forvalter idag, er i så dårlig stand at mer nå må gjøres, sier prosjektleder Roy Høibo til NRK Rogaland.

Våtere og varmere

Klimaprosjektet har ført Høibo til 23 museer og han har intervjuet 80 fagfolk om utfordringene som våtere og varmere klima fører med seg. Utfordringene er store og varierende.
k
– Når det blir våtere og varmere øker også problemene med grønske, mose, tilgroing, insektangrep og rust. Etterslepet er stort, og med et tøffere klima vil denne typen skader eskalere over hele landet, sier Høibo til NRK.
k
På Maihaugen er etterslepet i vedlikeholdet stort og driftssjef Torger Korpberget har advart i flere år om konsekvensene:
k
– Mer vann og kortere vinter. Jeg har jobbet på Maihaugen i 20 år, og nå begynner vi å merke klimaendringene, sa Korpberget for to år siden. Nå har han deltatt i skrivingen av rapporten til Klimaprosjektet.
k
Økt algevekst på trevegger og flere taklekkasjer er to av utfordringene på Maihaugen.

Bygningsvern under press

På store og små museer landet rundt er det trang økonomi. Nå må bygningsvernet prioriteres langt høyere, sier Høibo til NRK.

– Bygningsvernet har kommet i skvis i forhold til andre resultatmål som museene er pålagt. Krav om stadig nye utstillinger, egeninntjening og økte publikumstall har vært i fokus, og det har gått på bekostning av bygningsvernet, sier prosjektlederen.

– Vi har en samfunnsoppgave med å dokumentere og bevare kulturhistorien, sier tidligere museumsdirektør og prosjektleder Roy Høibo ved Ryfylkemuseet. (Foto: Ryfylkemuseet)

Skal man lykkes med bygningsvernet må det samtidig satses mer på tradisjonshåndverkere og faglig kompetanse:

– Skal vi klare å bevare bygningene våre i framtida er det ingen annen løsning enn å gå tilbake og finne tilbake til den kunnskapen som har gitt oss bygninger som har stått i så mange år, sier Høibo.

Klimaprosjektet avsluttes i disse dager med et seminar på Maihaugen.

Rapporten vil så bli lagt fram for Kulturdepartementet og Kulturrådet.
Nettverket skriver at Klimaprosjektet er viktig og fortsette, derfor bør en søknad om videre finansiering sendes til Kulturrådet.
k
k

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *