Vidar Sagmyr fortsetter som daglig leder av Byggebransjens Uropatrulje.

Lover mer uro i Trøndelag

På to år har Byggebransjens Uropatrulje sendt inn over 500 tips om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet til myndighetene – og flere skal det bli.

– Uropatruljen har utgjort en forskjell for byens seriøse håndverkere, sa Vidar Sagmyr, daglig leder i Byggebransjens Uropatrulje på et temamøte om tilsyn og kontroll av byggebransjen i Trøndelag.

Les også: Tett på Trondheim gir resultater

Samler seriøse krefter

Uropatruljen begynte som et tiltak for å motvirke svart arbeid blant malerne, men er nå eid av de fleste parter i byggebransjen, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Trondheim og omegn.

Her kommer det inn tips fra alle fagene som Uropatruljen følger opp skikkelig, ute på byggeplassene. Det har gitt mer respekt og samarbeid fra politiet og etatene som skal påvise, kontrollere og straffe A-kriminelle i Trøndelag.

– Idag skal vi se på og drøfte flere av resultatene som Uropatruljens arbeid har fått opp i dagen, sier styreleder for Uropatruljen, byggmester Roy Skorstad.

- Tilsyn og kontroll må bli bedre for å avdekke kriminaliteten. Idag søker tiltakshaver selv og da blir det fritt fram etterpå. Vi har også luringer som selger papirene sine. Jeg har selv rettet opp grove byggefeil fordi det som ble bygget ikke stemte med det som var prosjektert, sier Skorstad.
– Tilsyn og kontroll må bli bedre for å avdekke kriminaliteten. I mange byggesaker søker tiltakshaver selv og da blir det fritt fram etterpå. Vi har også luringer som selger papirene sine. Jeg har selv rettet opp grove byggefeil fordi det som ble bygget, overhodet ikke stemte med det som var prosjektert, sier Skorstad.

I salen på Tiller satt ledere fra Arbeidstilsynet, kommunens byggetilsyn, kemneren, skatteetaten, LO og NHO.

Smarte kriminelle

Daglig leder Vidar Sagmyr viste fram noen få av de alvorlige sakene som Uropatruljen har avdekket.

– Vi ser mange rystende eksempler på sosial dumping, sier Sagmyr og viser en kontrakt fra et byggeprosjekt der Øst-Europeiske håndverkere avtaler timelønnen sin: 30 norske kroner i timen er de verdt.

– Bakmennene er drevne kriminelle med mye kunnskap om hvordan de skal slå seg konkurs på riktig tidspunkt – gjerne slik at de får tilbakebetalt statlige avgifter også. Så forsvinner selskapet, sier Sagmyr.

Uropatruljen er blitt flinke til å spane og innhente etterretning om de kriminelle aktørene. Man er blitt mer bevisst på bestillerne – de norske bakmennene – som ofte ser helt bort i fra tilsyn og kontroll. De fortsetter som før, til de stoppes av politiet eller skatteetaten.

Kompliserte nettverk: Sagmyr viser hvordan Uropatruljen kartlegger kriminelle nettverk i byggebransjen. - Dette er smarte og raske folk som gjør alt de kan for å dekke over sin virksomhet.
Kompliserte nettverk: Sagmyr viser hvordan Uropatruljen kartlegger kriminelle nettverk i byggebransjen. – Dette er smarte og raske folk som gjør alt de kan for å dekke over sin virksomhet.

Sagmyr har fått fornyet tillit fra styret i Byggebransjens Uropatrulje og skal fortsette som daglig leder. Det satte mange av deltakerne pris på.

Kortreiste håndverkere

– Rammeavtaler med det offentlige er svært attraktive for kriminelle nettverk, bekreftet Sagmyr.

Uropatruljen har derfor brukt mye tid på disse tilfellene. Dette er blant de sørgeligste sakene, der Øst-Europeiske håndverkere blant annet settes til livsfarlige rehabiliteringer uten nødvendig kompetanse eller utstyr.

Arbeidene gjøres også på viktige kulturminner som fredede bygninger. Bare jobben gjøres billig nok, er selv offentlige byggherrer villige til å se bort fra åpenbare tegn på – og tips om – arbeidslivskriminalitet.

Tømrermester Bjørn Braa fra Braa & Sørvåg Bygg luftet et godt poeng:

– I Midtbyen er det stadig restaurantlokaler som pusses opp. Alltid med gråpapir foran rutene og null informasjon om hvem som utfører rehabiliteringen. Når restaurantene så åpner, serverer de kortreist mat og har en etisk profil. Men hva med håndverkerne som pusset opp? Burde ikke de være kortreiste og seriøse? spurte tømrermesteren til applaus fra salen.

 

 

Varslede yrkesskader: I mange verneverdige bygg i Trondheim sentrum er det brukt blyholdig maling på fasadene. Det er strenge krav til arbeider på disse fasadene (som asbest). Nå følger Uropatruljen med på hvilke useriøse som vil få private og offentlige oppdrag på disse byggene fremover - uten kompetansen eller utstyret til å sikre seg mot skader.
Varslede yrkesskader: I mange verneverdige bygg i Trondheim sentrum er det brukt blyholdig maling på fasadene. Det er strenge krav til arbeider på disse fasadene (som ved asbestarbeider). Nå følger Uropatruljen med på hvilke useriøse som vil få private og offentlige oppdrag på disse byggene fremover – uten kompetansen eller utstyret til å sikre seg mot skader.

– Mange ord, lite handling

– De useriøse er de beste på papirene, sier Jomar Talsnes Heggdal fra Byggenæringens Landsforening (BNL). Rådgiveren fra Levanger ga et godt overblikk over hvilke tiltak som trengs i kampen mot useriøse og sosial dumping.

Næringspolitisk rådgiver i BNL, Jomar Talsnes Heggdal ga deltakerne et godt innblikk i BNLs syn på hvordan arbeidslivskriminaliteten kan
– Innføringen av meldeplikt på større arbeider i privatmarkedet er helt essensiell, sier Jomar Talsnes Heggdal.

– Dessverre skuffet statsbudsjettet for 2017. Her var det mange ord og lite handling. BNL vil gjerne ha samlet etatene i team, slik det er gjort i storbyene, i alle politidistrikter. Det er ikke budsjettert for dette neste år, men vi håper fortsatt, sier Heggdal.

Spørsmål fra salen viste at mange var bekymret for ordningen med sentral godkjenning og HMS-kortet.

– BNL skal jobbe videre for at HMS-kortet og kontrollordningen rundt dette, ikke blir et tiltak som koster de seriøse penger, mens det sparer kostnader for de useriøse, lovet Heggdal.

Vis de flinke og seriøse

Etterhvert tok flere håndverkere til orde for at myndighetene burde vise at mange av byggefirmaene som kontrolleres, gjør en god jobb og «friskmeldes» av kontrollene.

– Omtalen i mediene etter tilsyn er aldri at «To av tre driver ærlig og ordentlig», sier en byggmester som var lei av at hele bransjen omtales som useriøs hver gang det er tilsyn.

– Det er drepen for rekruttingen til faget og veldig urettferdig for oss som driver seriøst, sier han.

Både Skatteetaten og Arbeidstilsynet svarte at de flere ganger hadde prøvd å få ut positive nyhetssaker. Men de sakene vil ikke NRK eller andre medier skrive om.

Spørsmål og vilje til samarbeid: Fra venstre leder (med ryggen til) daglig leder for Byggmesterenes Servicekontor Are Søpstad, Roar Aas fra LO, Odd Morten Hansen som er leder for tilsyn i byggesakskontoret i Trondheim Kommune, advokat Johan Ansnes og Jon Uthus fra NHO.
Spørsmål og vilje til samarbeid: Fra venstre (med ryggen til) daglig leder for Byggmesterenes Servicekontor Are Søpstad, Roar Aas fra LO, Odd Morten Hansen som er leder for tilsyn i byggesakskontoret i Trondheim Kommune, advokat Johan Ansnes og Jon Uthus fra NHO.

Hvilket samfunn ønsker vi?

Så forklarte Odd Morten Hansen, lederen for tilsyn i byggesakskontoret til Trondheim kommune, hvordan man egentlig forholder seg til tilsyn, tips og klagesaker.

For Uropatruljen kan det være frustrerende å se at mange innmeldte saker ikke ivaretas, og advokaten Johan Ansnes ga et godt innblikk i konsekvensene som følger med grove byggefeil og useriøse håndverkere. I årevis har hans klienter forsøkt å få rettet opp feil og få erstatning.

Så ble innleie og bemmaningsbyråene diskutert av LO og NHO, som langt på vei var enige om at utviklingen ikke har vært som ønsket.

– Vi har et problem når det er utleien som driver bransjen, sa Roar Aas fra LO.

Roar Aas er utdannet tømrer og ansatt som LO-koordinator ved Forsvarsbygg Kampflybase.
– Den norske modellen er truet, sier Roar Aas som er utdannet tømrer og ansatt som LO-koordinator ved Forsvarsbygg Kampflybase.

– Det blir konkurransevridende når entreprenørene kan spare store summer på å unngå sykepenger, permisjoner og oppsigelser, mente Aas.

Are Søpstad er daglig leder for Byggmesterenes Servicekontor og minnet alle om hvor mye som står på spill. Enten det gjelder økt kontroll med kriminelle eller innleie som gjør at små lærebedrifter får mindre å gjøre:

– Vi trenger 30 000 nye norske fagarbeidere i 2025. Vi sliter med rekrutteringen og snakker ofte med foreldre som velger vekk yrkesfag for barna sine, sier Søpstad.

Flere uroaksjoner fremover

Vidar Sagmyr og Uropatruljen syntes det var bra å få alle partene i dialog på temamøtet.

– Jeg opplever Byggebransjens Uropatrulje som en samlende faktor her oppe.  At de som er seriøse får litt mer omsorg for hverandre – også fagene imellom. Vi ser at det er mange seriøse håndverkere som tipser oss om forhold utenfor faget deres, av hensyn til hele håndverkerbransjen, sier Sagmyr.

Nå planlegges det nye aksjoner.

– Jeg tror ikke det blir mindre å gjøre for Uropatruljen fremover. Dessverre virker det som både offentlige og private byggherrer fortsatt vil ha bruk for noen som har fokus på ulike forhold i byggebransjen i tiden fremover, avslutter Vidar Sagmyr.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *