Aksjonen "Medbyggerne" har synliggjort problemet med svart arbeid og sosial dumping i Vestfold, her fra en stand i sommer. (Foto: Kirsten Folkvord / NHO)

Samles mot svart arbeid i Vestfold

Hva er gjort og hva må gjøres? Offentlig sektor og næringslivet møtes midt i november for å takle arbeidslivskriminaliteten i byggebransjen bedre.

Kriminalitet i arbeidslivet er økende og Vestfold har sine klare utfordringer, skriver Fylkesmannen i Vestfold som nå arrangerer en større konferanse om problemet.

Konferansen finner sted den 17. november på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold.

Les også: Vestfold leder an for hvitt arbeid og Alle fag mot svart arbeid i Vestfold

Stort og utsatt byggemarked

Vestfold har store investeringer innen samferdsel og annen offentlig utbygging, et stort privat byggemarked med boliger og hytter og fylket ligger svært strategisk til for arbeidsinnvandring med flyplass, ferjer og ny E-18.

På den annen side har vi lang og god erfaring med samarbeid på tvers av etater, næringslivet og øvrig offentlig sektor.

I 2014 ble det etablerte et samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet i Vestfold for bekjemping av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

Deltakere i samarbeidet er Fylkesmannen i Vestfold, Fylkeskommunene, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, Politiet, KS, NHO, LO og byggebransjen.

 

Hva er gjort?

Fylkesmannen oppsummerer også noen av resultatene:

  • Tipssamarbeid mellom arbeidstilsynet, skatteetaten, Politiet, LO, NHO og byggebransjen har gitt resultater
  • Innføring av seriøsitetsbestemmelsene i kommuner og fylkeskommune
  • Holdningskampanjen #Medbyggerne er etablert og offentlig sektor, partene i arbeidslivet og byggebransjen i Vestfold er samlet og står bak et felles budskap. Nå er vi i gang med å spre budskapet og påvirke holdninger i målgruppen. Dette er et langsiktig arbeid.

Med konferansen håper man å etablere et treffpunkt for kompetansepåfyll og nettverksbygging mellom offentlig sektor og næringslivet i arbeidet for bekjemping av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen i Vestfold.

Resultater og dialog rundt nye samarbeidsområder nasjonalt og lokalt i Vestfold, vil være sentrale temaer under møtet.

Målgruppen for konferansen er 200 deltagere fra administrativt og politisk ledelse i kommuner og fylkeskommune, samarbeidene statsetater, utbyggere, konsulenter, håndverkere, prosjektledere, byggledere og partene i arbeidslivet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *