Elevene er stolte av skolearbeidet sitt.

Lærer at godt håndverk lønner seg

Rekruttering: Lokale bedrifter og Madsebakken skole i Kongsberg har utviklet et glimrende læreprogram med praktisk sløyd og trebruk for elever i 7. klasse. Nå håper de flere kommuner vil følge etter.

– Denne dagen viser elevene at det å bli tømrer er en god mulighet, sier rektor Elisabeth Bergvoll Didriksen til Byggmesteren.

Ut til alle skoler

Vi står ute på grusbanen til Madsebakken skole i Kongsberg, mens elevene hennes kappes om å gjøre siste finish på sine to store hundehus. Elevene tripper, måler og kryper inn i byggene for å inspisere.

Rektor Didriksen gleder seg på deres vegne og vil gjerne fortelle om prosjektet som skal gi økt rekruttering til tømrerfaget:

– Skolene trenger levende rollemodeller som barna kan møte. Mange barn møter ikke ulike yrker i skolehverdagen, hvis ikke yrkesgruppen viser seg, forklarer rektor.

Elevene ville ikke ha pause, men heller fortsette på eget arbeid.
Klikk for store bilder og bildekarusell. Elevene ville ikke ha pause, men heller fortsette på eget arbeid.

Det var situasjonen på skolen, inntil Jan Pedersen fra PK Hus tok kontakt.

– Jan visste at skolen ønsker å satse mer på realfag og rekrutteringen til byggfagene. Det synes vi er viktig, sier Didriksen.

– Han laget en skisse til hundehuset og så blir dette alltid et økonomisk spørsmål – heldigvis var Carlsen Fritzøe og PK Hus på med en gang og sa at » dette er så bra for vi trenger rekruttering til byggebransjen!». Disse bedriftene vil vise yrkesmulighetene i flest mulig skoler, i stedet for å vente på at vi utdanner barn som har lyst til å drive med byggfag. Det tror jeg er nøkkelen til å lykkes, sier hun.

Sterk innsats fra PK Hus

Tømrermester Jan Pedersen i PK Hus er en pappa som også brenner for rekrutteringen til faget sitt. Han har i lengre tid lagt ned et stort arbeid med å få praktisk læring om sløyd og trebruk inn i Kongsbergskolene og har fått stor støtte for dette hos arbeidsgiveren sin.

– Dette er et pilotprosjekt der målet er å teste om mange av skolene i Kongsberg på 6. eller 7. trinn kan gå fra teoretisk matte til praktisk læring ute. Samtidig kan elevene se at dette er en yrkesvei, sier Pedersen.

Han er sikker på at mange barneskoler er veldig interessert i denne kunnskapen. Det gjelder bare å komme dem i møte.

Rektor Didriksen og Jan Pedersen gledet seg over elevenes gode resultater.
Rektor Didriksen og tømrermester Pedersen gledet seg over elevenes gode resultater.

– Hvis det er vilje, så får alle til dette. Småskala behøver ikke være svære prosjekter og når lokale bedrifter trår til, blir veien mye kortere, sier han.

Nå er Pedersen spent på om Kongsberg kommune vil satse videre på prosjektet.

Skolesjef og andre grunnskoler i kommunen er blitt svært positive og ringvirkningene for rekrutteringen kan bli større enn han så for seg da han begynte med byggeprosjektene.

– Næringslivet og skolene kan tenke mer sammen, synes jeg, sier Pedersen og legger til:

– Det er enda bedre for skolene og prosjektet om man har med seg noen som kan lede læringen underveis. Her er vi så heldige at studentene ved Tinius Olsen tekniske fagskole meldte seg som veiledere i prosjektet.

 

Oppnår mange læringsmål

Faglærer Ulf Petter Noreng synes skoleprosjektet gjør andre fag en tjeneste.

– Vi som jobber i skolen ser at alle ikke er skapt for å sitte stille. Prosjektet er også viktig for jentene, som er minst like ivrige som gutta – de får mestre og se at tømreryrket er en spennende hverdag, sier Noreng til Byggmesteren.

– Jentene elsker også å lære verktøy, bruke spiker og borre.

Gode lærekrefter fra venstre Håkon Simonsen, faglærer Marit Rissa Børnes, rektor Elisabeth Bergvoll Didriksen, faglærer Irene Mogen og faglærer Ulf Petter Noreng.
Gode lærekrefter fra venstre Håkon Simonsen, faglærer Marit Rissa Børnes, rektor Elisabeth Bergvoll Didriksen, faglærer Irene Mogen og faglærer Ulf Petter Noreng.

– Vi har gjort et forarbeid inne i klasserommene ved å besøke Lågedalsmuseet og tegne skisser av bygg derfra. Så har vi tatt med skissene tilbake til klassen, tegnet dem opp i målestokk og sett på vinkler: Hva er diagonaler og taksperrer? Hvordan virker en låsekasse? Bare fantasien setter grenser for hva skoler kan dra inn fra læreplanen i denne praktiske utførelsen, sier faglæreren.

Et veldig viktig poeng for barna er at de ferdige hundehusene selges og at klassen deretter får pengene til et hyggelig tiltak. Det viser elevene at godt håndverk lønner seg og kan forhåpentligvis gi lyst til å søke yrkesfag og tidlig, lønnet arbeid på videregående.

Jan Pedersen fra PK Hus med faglærer Ulf Petter Noreng.
Tømrermester Jan Pedersen fra PK Hus med faglærer Ulf Petter Noreng.

Elevene er blitt meget engasjert i eget resultat.

Pytagoras og trigonometri er sentrale elementer i utregningene og elevene får føle hva en kan bruke matte til og viktigheten av nøyaktighet i matte så vel som håndverkets utførelse.

– Det er jo så spennende å regne ut målene, sage og sjekke om man har gjort det riktig, sier Noreng.

– Man må huske på at den praktiske biten er kjempeviktig. Vi må balansere teori og praksis, forberede elevene og da får de mer ut av disse prosjektdagene.

Faglæreren har nå erfart hvordan slike byggedager bør arrangeres.

Fagskolestudentene veiledet elevene i de ulike arbeidene.
Fagskolestudentene veiledet elevene i de ulike arbeidene.

– Det lure er å ha en del fagfolk som kan veilede i starten og så to til tre i selve gjennomføringen. For elevenes del ser vi nå at det kan være lurt med et par mindre arbeidsstasjoner også, der de lager fuglekasser eller lignende, slik at det blir minst mulig venting underveis. Da får vi sysselsatt alle elevene hele tiden, forklarer Noreng.

Byggeledelse i praksis

Elevene arbeider selvstendig på prosjektene, men får samtidig god oppfølging av BIM-studentene fra Tinius Olsen fagskole. Det er åpenbart blitt en god tillit mellom 7. klassingene og de voksne studentene, som selv synes det er motiverende å trene seg opp i ledelse på Madsebakken.

– Barna er utrolig engasjerte – jeg er imponert over deres lærevilje og jeg håper at vi får rekruttert noen av disse til byggebransjen, sier tillitsvalgt Håkon Lykke.

Fagskolen Tinius Olsen stilte med hele laget for å øke rekrutteringen: bakre rekke fra venstre: Joachim Halvorsrud Nilsen, Simen Andreassen, Petter Thon, Magne Ødegård, Ivar Engebretsen, Jarl- Christian Lindefjeld og Sigbjørn Tveiten.Fremste rekke fra vestre: Alexander Hansen, Simen Andreassen, Håkon Lykke, Kjell Arne Bakken, Tommy Bæver Holthe, Robin Mandt, Rune Hølen og Helge Nerum, Tommy Flaglien Lindblom, Thomas Kolås, Espen Sønderland og Sondre Skogheim. (Ole Morten Johansen var ikke med i bildet.)
Fagskolen Tinius Olsen stilte med hele laget for å øke rekrutteringen. Bakre rekke fra venstre: Joachim Halvorsrud Nilsen, Simen Andreassen, Petter Thon, Magne Ødegård, Ivar Engebretsen, Jarl- Christian Lindefjeld og Sigbjørn Tveiten. Fremste rekke fra vestre: Alexander Hansen, Simen Andreassen, Håkon Lykke, Kjell Arne Bakken, Tommy Bæver Holthe, Robin Mandt, Rune Hølen og Helge Nerum. (Tommy Flaglien Lindblom, Thomas Kolås, Espen Sønderland, Sondre Skogheim og Ole Morten Johansen var ikke med i bildet.)

– Utfordringen for oss har vært å forutse hvilke deler som må være klare når slik at elevene kunne jobbe effektivt. Litt som en byggeplass egentlig!

Arbeidstegningene som fagskolestudentene fra Tinius Olsen har laget til prosjektene.
Arbeidstegningene som fagskolestudentene fra Tinius Olsen har laget til prosjektene.

Fagskolen gir studentene anledning til å delta i prosjektet som en del av faget byggeledelse, forklarer Lykke.

– Ja dette er også en fin skoledag for oss. Vi skal jo lære å bli ledere på byggeplasser og trenger sånne positive innslag som dette har vært. Barna krever mye av oss og det fortjener de, sier Joakim Lykke.

 

Godt for sløyden

Prosjektet nærmer seg avslutning for denne gang og rektor Didriksen oppsummerer gjerne:

– Dette tiltaket er også en giv for sløyd i skolen, som ellers kan virke som et utdøende fag. Idag må sløyd velges i tillegg og siden kompetansemålene i læreplanen ikke sier noe konkret om sløyd – bare såkalte sammenbindingsteknikker – så er faget dessverre utsatt på mange skoler, sier hun.

Elever, lærere og daglig leder Steinar Myhre ved Carlsen Fritzøe Kongsberg hadde en ekstra bra dag på Madsebakken skole.
Elever, lærere og daglig leder Steinar Myhra ved Carlsen Fritzøe Kongsberg hadde en ekstra bra dag på Madsebakken skole.

– Men Matsebakken skole har sløydsal og vi bruker den så mye vi kan. Men det vi lærer her i dag får vi ikke inn i en sløydsal, og så er det jo deilig å jobbe ute for en gangs skyld!

– Vi er utrolig fornøyd med dette pilotprosjektet og målet er at vi skal klare å få dette inn som et fast prosjekt på alle skolene i Kongsberg for syvende trinn. Vi har invitert lærere fra andre skoler her i dag, sånn at de kan følge prosjektet. Vi synes man må se dette for å skjønne hvor god effekt denne praktiske læringen er for elevene, avslutter rektor Elisabeth Bergvoll Didriksen.

Jentene var minst like engasjerte som guttene - og nøye på målene!
Jentene var minst like engasjerte som guttene – og nøye på målene!

En annen som gleder seg over barnas innsats er daglig leder ved Carlsen Fritzøe Kongsberg, Steinar Myhre.

Mange ganger har byggevarehuset stilt opp med både materialer og tid til disse prosjektene.

– Jeg håper at andre bedrifter og skoler rundt om i landet kan se at det ikke er så mye ekstra arbeid å få til et slikt prosjekt, sier Myhre.

– Har du noen nøkkelpersoner som vil få til noe så går dette fint. Mange av ungene her har fått helt nye opplevelser og mestret nye ting på disse to dagene, sier Steinar Myhra fornøyd.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *