SkiByggs nye varehus i Askim er et godt eksempel på et større næringsbygg med nytenkende energiløsning. (Foto: Green Advisors)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Nytt krav til energiløsninger for bygg over 1000 m²

Nå må 60 % av netto varmebehov dekkes av energifleksible løsninger. Det begrenser muligheten til å oppfylle energikravene uten noen form for vannbåren romvarme, skriver Lavenergiprogrammet.

Opprinnelig var kravet at energifleksible løsninger må dekke minimum 50 % av normert netto varmebehov, ifølge veileder til preaksepterte ytelser for teknisk forskrift § 14-4, skriver Lavenergiprogrammet på sine nettsider.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) trakk tilbake dette punktet i veilederen 3 mars.

Da ny veileder kom 1 juli, var prosentsatsen økt til 60 prosent.

Sentral varmtvannsberedning kan være nok

I følge en konsekvensutredning som rådgiverfirmaet Asplan Viak gjennomførte på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet i i forbindelse med utarbeidelsen av de nye energikravene, kan sentralt plasserte tappevannsanlegg for boligblokker dekke 60%-kravet.

– Dette forutsetter ekstra tiltak på bygningskroppen, som økt isolasjon og bedre varmegjenvinning, understreker senioringeniør i DIBK, Inger Grethe England.

Dette vil redusere andel rom- og ventilasjonsvarme slik at varmt tappevann utgjør 60 %. (Varmtvannsberedere regnes som energifleksible).

DiBK skal levere forslag til høringsnotat og forskriftstekst med nye krav til energiforsyning innen 1 november, ifølge England.

 

Nye krav til energiforsyning på vei

Kravet til energifleksibilitet sier ikke noe om energiforsyning, så de energifleksible varmeanleggene kan fyres med strøm – inntil videre. Stortinget vedtok i mai å be regjeringen om å innføre krav til energiforsyning for bygninger over 1000 m²:

60% av netto varmebehov må dekkes av andre kilder enn direktevirkende elektrisitet.

Dette krever at teknisk forskrift endres.

England opplyser at DiBK har fått i oppdrag å utarbeide forslag til høringsnotat og forskriftstekst innen 1.11.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på at en forskriftsendring kan komme på offentlig høring mot slutten av 2016.

Fjernvarme-krav

Stortinget vedtok også å be regjeringen åpne for at kommuner med tilknytningsplikt til fjernvarme kan vedta at nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes.

Dette krever endringer i plan- og bygningsloven, og en lovendring kan tidligst komme på offentlig høring i midten av 2017, ifølge departementet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *