Tretten bru i Gudbrandsdalen er ei av de flotte bruene Moelven Limtre har bygd. (Foto: Moelven)

Limtrebruer er trygge

De ansatte i Moelven Limtre AS er glade for den ferske rapporten fra Statens Vegvesen som viser at limtrebruene de har bygget med stolthet i flere tiår beviselig er trygge.

Etter at Perkolo bru over ny E6 i Gudbrandsdalen kollapset i vinter, opprettet vegmyndighetene en faggruppe som skulle kontrollere øvrige fagverksbruer i tre.

Kontrollrapporten er nå klar og viser at det ikke er funnet lignende prosjekteringsfeil på noen av de andre bruene.

Grundig undersøkelse

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS – bedriften som leverte Perkolo Bru og mange av de andre kontrollerte bruene – understreker viktigheten av at Statens Vegvesen opprettet faggruppen.

– På denne måten ble det mulig å gå grundig til verks. I en så alvorlig sak er det vesentlig å luke ut usikkerhet for å kunne garantere publikum, utbygger og reisende at noe liknende aldri vil skje igjen, sier Abrahamsen.

Friskmelder limtre

Dernest gleder han og de ansatte på Moelven Limtre seg over konklusjonen i rapporten.

– Rapporten friskmelder både limtre som konstruksjonsmateriale og bruer laget i limtre. Det er ikke funnet svakheter ved tre som byggemateriale i bruer. De inspeksjonene som er gjennomført nå har ikke avdekket skader som reduserer bruenes bæreevne. Det er heller ikke funnet tegn til overbelastning. Det vil si at limtrebruer er trygge, sier Abrahamsen.

 

Sjokkerende opplevelse

Abrahamsen innrømmer at hendelsen i Gudbrandsdalen i vinter var en sjokkerende opplevelse både for ham og de øvrige ansatte i Moelven Limtre.

– Vi har bygget limtrebruer lenge og innehar både tung kompetanse, ekte stolthet og nøyaktighet i det vi utfører. Derfor kunne vi nesten ikke tro det var sant da de første nyhetsmeldingene om brukollaps tikket inn på ettermiddagen 17. februar. Vi var tidlig sikre på at kollapsen ikke skyldtes limtre som materiale, limtres bæreevne eller feilmontering av brua. Rapporten fra vegvesenet underbygger dette, sier Abrahamsen.

Ser framover

Nå ser limtresjefen framover og gleder seg sammen med sine kolleger i Moelv over mange nye bruprosjekter langs vegnettet over hele landet.

– Vi har levert flere fantastiske bruprosjekter i år, og vi skal levere flere i høst og til neste år. Moelven Limtre satser på å bygge mange flere limtrebruer  i årene som kommer, sier Abrahamsen.

 

 

6 kommentarer til “Limtrebruer er trygge

  1. Feilen var vel en skjøt som ikke var dimensjonert korrekt. Dette er på en måte farene ved de stadige strengere kontrollrutinene innenfor ansvarsbelagte fagområder i byggesak. Mange prosjekteringer og kontroller blir blåkopier og/eller følger en så dyp rutine, at man ikke lenger er oppmerksom nok. Dette vil vi se mer av. Dvs folk i bransjen ser det ofte, men tilfeller som kommer i media vil komme tilbake. Det var for øvrig aldri noe spørsmål(etter første gjennomgang) om materialet limtre.

  2. Jeg ville ikke tatt i limtre med ildtang når jeg ser brua på Tretten 🙈

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.