Gjennomstrømningen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er lik de to foregående år, 58 prosent fullførte med studie- eller yrkeskompetanse.(Illustrasjonsfoto)

Litt flere gjennomfører yrkesfagene

Andelen elever som fullfører videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år økte med to prosentpoeng i 2015 fra året før, sier Statistisk sentralbyrå.

59 prosent fullfører og består på normert tid, som tilsvarer den høyeste fullføringsevnen i denne statistikkens levetid, skriver SSB i en pressemelding.

Les også: Vekslingsmodell som hovedløp i yrkesfagene

Fra 2010 til 2015

SSB har tatt utgangspunkt i de nesten 64 000 elevene som startet sin videregående opplæring første gang høsten 2010, og derfor inngår i statistikken over gjennomstrømning i videregående opplæring fra 2010 til 2015.

(Illustrasjon: SSB)
Klikk for stort bilde. (Illustrasjon: SSB)

73 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Andelen som fullfører er den høyeste siden statistikken ble publisert første gang for startkullet 1994, de siste årene har den ligget på rundt 70 prosent.

Økningen skjer blant elevene som fullfører på normert tid, denne går opp rundt to prosentpoeng fra 56,4 prosent året før. Samtidig går andelen som slutter, ikke består eller fortsatt er i videregående opplæring naturligvis noe ned.

Klikk for stort bilde. (Illustrasjon: SSB)
Klikk for stort bilde. (Illustrasjon: SSB)

Mørkegrønn fullførte til normert tid. Lysegrønn fullførte over normert tid. Svart er fortsatt i skolen, lilla gjennomførte uten å bestå og blå sluttet.

Øker i studieforberedende og blant begge kjønn

Som årene før er gjennomstrømning i videregående opplæring høyere blant kvinner enn menn, men den nevnte økningen skjer i begge grupper. I 2015 hadde 78 prosent av kvinner og 67 prosent av menn fullført i løpet av fem år, mot henholdsvis 76 prosent og 66 prosent året før.

Gjennomstrømningen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er lik de to foregående år, 58 prosent fullførte med studie- eller yrkeskompetanse. Dette betyr at økningen for videregående samlet sett skyldes bedret gjennomstrømning i studieforberedende utdanningsprogram.

Her fullfører 77 prosent av elevene på normert tid, en andel som går opp fire prosentpoeng fra året før.

 

Forskjellig mønster i ulike utdanningsprogram

I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er gjennomstrømningen som nevnt 58 prosent. Medier og kommunikasjon er yrkesfaget som har høyest gjennomstrømning, her fullfører 81 prosent på fem år.

De yrkesfaglige programmene skiller seg fra studieforberedende ved at en større andel elever fortsatt er i opplæring etter fem år, eller fullfører på mer enn normert tid. Når det gjelder andelen som gjennomførte et fullt videregående løp innen fem år, men ikke besto eksamen/fagprøve er det liten forskjell mellom de to typene utdanningsprogram.

I motsetning til studieforberedende utdanningsprogram, der 6 prosent sluttet, sluttet 25 prosent av elevene som begynte på yrkesfaglig program i 2010 underveis i løpet av femårsperioden. Her er det spesielt restaurant- og matfag som skiller seg ut, der 41 prosent sluttet underveis.

Ser man alle utdanningsprogram under ett, har andelen som slutter gått noe ned de siste årene til 15 prosent for kullet som startet første gang i 2010.

Mer informasjon om gjennomstrømning i de forskjellige fylkene og utvikling i hvert enkelt fylke de siste fem årene finner du her.

Gjennomstrømning over ti år

SSB skriver at de i år også har sett på kullet som begynte sin videregående opplæring i 2005, for å se hvordan gjennomstrømningen endrer seg over en tiårsperiode.

I motsetning til studieforberedende, kan elevene på yrkesfag bli oppholdt av for eksempel ventetid på lærlingplasser, og det er derfor interessant å se på om forskjellene mellom de to typene av utdanningsprogram jevnes ut når SSB følger elevene over en lengre tidsperiode.

I 2005 startet rundt 61 000 elever sin videregående opplæring. Etter fem år hadde 69 prosent fullført sin videregående opplæring, og denne andelen øker jevnt til 78 prosent etter ti år.

Deler man elevene opp i yrkesfaglige program og studieforberedende program, øker andelen henholdsvis fra 57 til 68 prosent og fra 83 til 88 prosent.

Forskjellen i gjennomstrømning mellom disse programmene går altså noe ned når SSB benytter et tiårsperspektiv snarere enn femårsperspektiv, men den er fremdeles markant.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *