– Vekslingsmodell som hovedløp i yrkesfagene

– Det går for sakte med å sette i gang vekslingsmodellen innenfor yrkesfagutdanningen, mener Byggmesterforbundet som påpeker at modellen fikk gjennomslag i stortingsmeldingen «På rett vei» i 2013.

Under Byggmesterforbundet landsmøte fredag fikk AP-leder Jonas Gahr Støre overrakt et konkret forslag til vekslingsmodellen, i glass og ramme som en påminnelse. Han var med på møtets fagdel der han holdt foredrag om akkurat yrkesfagarbeiderens betydning og hvilke grep som må til for å utdanne flere yrkesfagarbeidere.

 

Praksis allerede første år

Byggmesterforbundet har i flere år kjempet for at utdanning i videregående skole må over på en mer naturlig veksling mellom teori og praksis enn dagens utdanningsmodell med 2 år i skole og 2 år i praksis. Hovedprinsippet i vekslingsmodellen er at det veksles mellom teori og praksis, allerede fra første år i utdanningen og videre under hele utdanningsløpet på 4 år. Det er denne modellen som bør være hovedløpet for tømrerfaget og andre yrkesfag, mener Byggmesterforbundet.

 

Gode resultater i forsøk

Det er satt i gang forsøk med vekslingsmodell noen steder i landet, med svært gode erfaringer. Tilbakemeldingene er blant annet at elevene er mer konsentrerte og motiverte, både i skoletimene og ute i praksis. Elevene får en bedre utdanning, frafallet reduseres kraftig og arbeidslivet får mer kvalifisert utdannede fagarbeidere. Med ønske om at flere skal gå i gang og tilby vekslingsmodellen har Byggmesterforbundet nå tatt skjeen i egen hånd og utarbeidet en mal for hvordan utdanningsløpet bør legges opp. Denne er sendt ut til alle utdanningsinstitusjoner i landet med lærlinger eller elever i tømrerfaget. Samtidig er selve modellen slik at denne også enkelt kan tilpasses mange andre yrkesfag.

 

Oppskriften på gode fagarbeidere

I vekslingsmodellen legges det opp til tett samarbeid mellom skole og opplæringskontor/bedrift gjennom hele opplæringsløpet for å skape god og sammenhengende opplæring for elevene. Fellesfagene yrkesrettes og programfagene praksisrettes. Dette mener Byggmesterforbundet er oppskriften for å få gode fagarbeidere også i fremtiden.

Les også: Vi kjemper videre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *