- Samlet front mot arbeidslivskriminalitet. Et viktig mål for regjeringen er å sikre et ryddig arbeidsliv påpekte Anniken Hauglie under åpningen av det nye samlokaliserte kontoret for kontrolletatene i Trondheim. (Foto: Arbeidstilsynet)

Sammen mot arbeidslivskriminalitet i Trøndelag

Nytt senter for Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, Tolletaten og kemneren i Trondheim ble åpnet av statsråd Anniken Hauglie 2. mai.

Samlokalisering er ett av flere virkemidler for å følge opp regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet i Trøndelag, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Les også: Samarbeid tar flere useriøse

Ny fase for samarbeidet

I senteret skal etatene jobbe koordinert for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i regionen. I fjor signerte etatene en «Felles plan for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet».

Det innebar starten på et styrket operativt samarbeid. Nå forsetter det gode samarbeidet i en samlokalisering.

Dermed går dette inn en ny fase, og som etatene har stor tro på, vil bidra til ytterligere styrking av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Ser gode resultater

– Vi ser de positive resultatene fra samlokaliserte kontorer andre steder i landet og er glade for at vi nå får styrket det tverretatlige samarbeidet i Trondheim ytterligere, sier regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

– Og selv om senteret åpner i Trondheim og arbeidsmarkedet i Trondheim og omegn er hovedprioritet, vil også saker fra resten av Trøndelag være aktuelt å følge opp, sier Løvås.

Hensikten med samarbeidet er å koordinere innsatsen slik at etatene sammen kan utnytte sine ressurser og virkemidler på en bedre måte.

Målet er å redusere handlingsrommet til de kriminelle og sette de ute av stand til å fortsette sin virksomhet i arbeidslivet.

 

Utvikler felles innsats

Etatenes kompaniskap om analyse og etterretning vil være en viktig suksessfaktor i samarbeidet. Resultater fra dette arbeidet vil bidra med nødvendig og viktig informasjon for prioritering og arbeid med saker, både på operativt, taktisk og strategisk nivå.

– Vi som arbeider med arbeidslivskriminalitet skal utvikle oss sammen, bli mer slagkraftige og effektive, men også unngå dobbeltarbeid, understreker regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

Fra før finnes det tilsvarende samlokaliserte senter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *