Samfunnsgevinsten ved innføring av elektronisk tinglysing kan bli opp mot 1, 3 milliarder kr. (Foto: Kartverket)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Nytt tidspunkt for elektronisk tinglysing

Fagsystemet for elektronisk tinglysing er planlagt utsatt til senest påsken 2017. Dette skyldes at kompleksiteten og utviklingen har vært mer omfattende enn forutsatt.

Etablering av elektronisk tinglysing er et av regjeringens store digitaliseringsprosjekter, skriver Kartverket på sine nettsider.

Lang utvikling av ny løsning

Gjennom 2014 og 2015 har Kartverket utviklet en ny løsning for elektronisk tinglysing. Målet er i første omgang at elektronisk innsending skal foregå gjennom det profesjonelle markedet, dvs. blant annet eiendomsmeglere og banker.

Det er lagt til rette for at de åtte vanligste rettsstiftelsene i fast eiendom og borettslagsandeler kan sendes inn elektronisk. Disse åtte er

  • hjemmelsovergang fast eiendom
  • hjemmelsovergang festeavtale
  • hjemmelsovergang borettslagsandel
  • pantedokument
  • sletting
  • utleggsforretning
  • anmerkning på person og urådighet,

Disse har sammen med rettsstiftelse nummer ni, fradelingsbrev for matrikkelen, vært klare til testing for eksterne brukere siden januar 2016.

 

Konsekvenser

Kartleggingen har avdekket et behov for å skyve utviklingen av saksbehandlingsklienten fra april til september 2016. Kartverket har derfor fastsatt ny frysdato for systemutvikling til 1. oktober 2016.

For Kartverket er kvalitet og stabilitet viktigst i utviklingsarbeidet av nytt fagsystem. For å oppnå dette er det derfor viktig at vi sammen med våre profesjonelle brukere jobber godt med testing og stabilisering av løsningen gjennom hele 2016. Kartverket vil bruke 240 ukeverk i løpet av 2016 til testing for å sikre kvalitet i løsningen.

Kartverket opplever at kommunikasjonen med de profesjonelle brukerne er åpen og god, og nødvendige avklaringer gjøres underveis.

Planlagt forskyving av produksjonssetting for det helhetlige fagsystemet er senest påsken 2017.

Store samfunnsmessige gevinster

Dersom systemet raskt blir tatt i bruk vil samfunnsgevinsten ved innføringen av e-tinglysing kunne bli opp mot 1,3 milliarder kroner. Den største delen av gevinsten kommer i privat sektor som følge av mer effektive prosesser innenfor bank- og eiendomsbransjen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *