– Vi er opptatt av at norsk næringsliv vinner anbud når regjeringskvartalet skal bygges, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp). (Foto: Senterpartiet)

Tenk lønns- og arbeidsvilkår i regjeringskvartalet!

– Lønns og arbeidsvilkår må få betydning når nytt regjeringskvartal skal bygges, mener Senterpartiet.

Regjeringskvartalet er anslått å koste 15–16 milliarder kroner når det får byggestart om fire år. Med en nedkjøling i norsk økonomi, blir dette prosjektet så viktig at det må legges til rette for at norske bedrifter kan vinne anbud, argumenterer partiet i et representantforslag for Stortinget.

Foruten lønns- og arbeidsvilkår, kan det stilles krav til materialvalg, norsk byggetradisjon og innovasjon, foreslår partiet.

 

Samfunnsøkonomisk betydning

– Om regjeringskvartalet bygges med stor grad av norske byggmaterialer og norsk arbeidskraft, vil det få positiv effekt på samfunnsøkonomien. Offentlige innkjøp i denne størrelsen vil kunne bidra til mange arbeidsplasser i privat sektor om anbudskriteriene utformes slik at norsk næringsliv blir i stand til å vinne anbudene, heter det videre fra de tre senterpartirepresentantene Heidi Greni, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum.

 

annonse

 

Gardermoen og Operaen

Senterpartiet viser til to store byggeprosjekter som har hatt ulike anbudskriterier og som har fått ulik betydning for norsk næringsliv. På den ene sida er det utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen der det ble satt kriterier om at byggene skulle stå som eksempler på norsk byggeskikk.

Mens Operaen i Bjørvika hadde mest vekt på laveste pris, noe som blant annet førte til at norsk stein ble valgt bort til fordel for italiensk marmor.

– En annen utforming av anbudskriteriene kunne gjort den norske steinen mer konkurransedyktig i anbudet, skriver Greni, Pollestad og Slagsvold Vedum i forslaget.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen