Seriøsitetskrav: Minst 7 % lærlinger i prosjektet

Nye seriøsitetskrav fastsetter at minst 7 % av arbeidede timer skal være uført av lærlinger og minst 40 % av fagarbeidere på offentlige byggeprosjekter.

– Seriøsitetskravene er en god start, og må endres om de ikke gir ønsket effekt med flere fagarbeidere og lærlinger i prosjektene, kommenterer Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Kravene om lærlinger og fagarbeidere i offentlige prosjekter, er to av i alt 11 seriøsitetskrav som BNL, Fellesforbundet, Direktoratet for forvaltning (Difi) og Kommunesektorens organisasjon (KS) har utarbeidet.

 

Les også: Felles seriøsitetskrav

 

 

Ulike syn på begge sider

Sandnes konstaterer at det både i BNL og Fellesforbundet er ulike syn og ønsker om hvor langt en lærlingklausul skal gå.

Han mener det man nå er kommet fram til, må settes i verk og revideres når det har virket en stund.

Fellesforbundet og BNL er enige om å nedsette ei arbeidsgruppe som skal følge opp disse kravene og foreslå innstramninger om det blir nødvendig.

 

Les også: Forbered deg på seriøsitetskrav

 

 

Må ikke ha lærlinger selv

Bestemmelsen om lærlinger i prosjektene må ikke innfris av entreprenøren. Den sier derimot at den kan «oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. »

Det er en løsning Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) gikk inn for i høringen om nye regler for offentlige anskaffelser, mens Byggmesterforbundet hevder at kravet må gjelde alle ledd, også side- og underentreprenører.

 

Les også: Overlater lærlingansvaret til andre

 

 

Ikke mer enn to ledd

Som punkt åtte i seriøsitetskravene fastslås det: «Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg.»
Punktet fastsetter også at leverandøren må begrunne skriftlig dersom han skal bruke enkeltpersonforetak og varsle byggherren dersom han bruker bemanningsselskap.

Les også: Byggmesterforbundet: Bare ett underliggende ledd

/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.