Undervisningsbygg er tilfreds med at bare hovedentreprenør NCC er lærebedrift. (Illustrasjonsfoto: Undervisningsbygg)

Fortsatt færrest mulig lærlinger

Lærebedriftene mangler fremdeles hos underentreprenørene når Undervisningsbygg rehabiliterer og bygger Oslo-skoler for milliarder hvert år.

Undervisningsbygg Oslo KF har i lang tid fått kritikk for sin praksis med utenlandske underentreprenører og leiefirmaer. Mange av disse har aldri vært og er heller ikke i dag lærebedrifter

Les også: Skjerper kravene i Oslo og Overlater lærlingansvar til andre

Lærlinger på sidelinjen

Påbudet om bruk av lærebedrifter som ble vedtatt av Oslo kommune 27. mars i år kom sent, slik at mange store byggeprosjekter som allerede er inngått lar praksisen fortsette.

Tidligere har Undervisningsbygg fått kritikk for manglende lærlinger hos underentreprenører på Grefsen skole og for at bare seks lærlinger fikk jobbe på tolv pågående byggeprosjekter i regi av Undervisningsbygg.

Foretaket er hovedstadens største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger.

Oslobudsjettet for perioden 2016-2019 viser at satsingen på rehabilitering og nye skolebygg blir rekordhøy. I denne perioden er det satt av hele 8,3 milliarder til investeringer i skolebygg som gjennomføres av Undervisningsbygg.

Underleverandørene slipper unna

Flere fagforeninger i Oslo har dannet en byggpatrulje som nylig besøkte nye Ris Ungdomskole. Her er Undervisningsbygg byggherre mens lærebedriften NCC er hovedentrepenør.

Ifølge leder i Heismontørenes fagforening Markus Hansen fant byggpatruljen at firmaet NCC har engasjert for heisinnstallering, Starlift, ikke er godkjent opplæringsbedrift.

I august 2016 vil Ris skole være ferdig utbygget og rehabilitert. Men noe Vardeprosjekt er det ikke. (Illustrasjon: NCC)
I august 2016 vil Ris skole være ferdig utbygget og rehabilitert. Men heller ikke dette bygget er noe Vardeprosjekt. (Illustrasjon: NCC)

Ifølge Hansen benytter selskapet seg av utenlandsk arbeidskraft som har blitt godkjent av myndighetene (DSB), slik at de slipper å bruke fagarbeidere fra Norge. Selskapet ønsker heller ikke å være medlem av opplæringskontoret, men vil være selvstendig.

– Firmaer som Starlift underbyr alle de seriøse heisfirmaene på offentlige kontrakter i Oslo. Prisene de tilbyr er det ingen andre firmaer med tariffavtale som klarer å følge – selv om Starlift ikke er opplæringsbedrift. Jeg er ganske sikker på at reglene for Oslo Kommune var strengere enn det? skriver Hansen.

Ble lærebedrift i år

StarLift og daglig leder Kjell R. Skram er helt uenig og tilbakeviser Hansens påstander.

– StarLift AS er godkjent som lærlingebedrift og er allerede i gang med å uteksaminere vår første lærling fra Norge. StarLift AS ønsker å fortsette denne linjen fremover å utdanne lærlinger fra Norge. Det er begrenset hva en liten bedrift på 20 ansatte kan ta inn av lærlinger. Vi ønsker også til stadighet velkommen potensielle lærlinger fra yrkesskolen til å jobbe hos oss som en del av praksisen på videregående skole, skriver Skram i et tilsvar.

Han påpeker at bedriften Starlift AS ble godkjent lærebedrift av Oslo kommune i juli 2015.

 

Inngått før innskjerping

Men Undervisningsbygg og NCC kan bygge ungdomsskolen med god samvittighet. Etter at Byggmesteren kontaktet Undervisningsbygg om saken, fikk vi raskt svar fra kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen.

Hun kan forsikre at alt går riktig for seg:

– Konkurransen, med kontrakt som skal legges til grunn mellom partene, ble kunngjort 10.01.2014. Dette var før Oslo kommune vedtok strengere krav til bruk av lærling i kommunens kontrakter, våren 2014, skriver Thorsen til Byggmesteren.

Hun kan bekrefte at kontrakten har følgende bestemmelse om lærling i punkt 21:

MAritThorsen
– Det medfører også riktighet at det for NCC er tilstrekkelig at de som hovedentreprenør har lærlinger på Ris-prosjektet, sier kommunikasjonsdirektøren i Undervisningsbygg. (Foto: Undervisningsbygg)

«Entreprenøren skal senest ti dager etter kontrakts signering fremlegge dokumentasjon på at entreprenøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Entreprenøren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens løpetid, men slik at lærlingene ikke trenger utføre arbeid i henhold til utførelsen av dette konkrete oppdraget. Entreprenøren plikter på Byggherrens forespørsel innen rimelig tid å fremlegge skriftlig dokumentasjon på at dette kravet er oppfylt. Brudd på andre ledd anses som vesentlig mislighold av kontrakten. Det samme gjelder tredje ledd, med mindre entreprenøren kan godtgjøre at han ikke kan lastes for at han ikke har lyktes med inntak av lærlinger.»

Kravet om lærlinger hos underleverandørene tas nå inn i kommunens kontrakter, påpeker Thorsen.

Dermed tok byggpatruljen feil.

Mangelen på lærlinger hos underleverandørene som bygger Ris ungdomsskole er i orden.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.