Ellen Solbrække vil gjøre mer for trenæringen i kommunen og ellers i landet. (Foto: privat)

Ordførere for tre!

Ordfører Ellen Solbrække inviterer til nasjonal stafettaksjon i Rakkestad 16. juni. Her vil hun oppfordre alle ordførere i Norge til å jobbe for å bruke tre som materiale i alle bolig- og eiendomsprosjekter.

Ordfører Ellen Solbrække i Rakkestad kommune vil tirsdag 16. juni presentere initiativet ”Ordførere for tre” ovenfor alle ordførerne i Østfold fylke, og som vil være tilstede på lanseringen.

Vil løfte trebruken

I en pressemelding skriver arrangørene at Østfold fylke har noen komparative fortrinn som det er ønskelig å bruke for å posisjonere fylket og som gjør at de kan ta et særskilt grep for det grønne skiftet.

– Østfold er et skogfylke og vi har både kunnskap og erfaringer fra denne industrien som med vår hjelp kan videreutvikles til å gi ny bærekraftig næringsvirksomhet, heter det.

For at Østfold skal klare å ta en posisjon vedrørende bruk av tre i bygg, og som på sikt kan bidra til å skape ny bærekraftig næringsvirksomhet må alle kommunene bidra til å bli bedre:

  • Etterspørrere, for å øke markedsandelen
  • Bestillere, med kunnskap og kompetanse
  • Støttespillere, for at virksomheter kan ta en risiko.

 

Nasjonal staffetaksjon

På møtet tirsdag 16. juni vil ordfører Ellen Solbrække presentere initiativet ”Ordførere for tre” som et svar på disse utfordringene.

Hensikten er å få alle ordførerne i fylket til å ta ledelsen i en nasjonal stafettaksjon, og hvor målet er å få flest mulig ordførere i Norge til å forplikte seg til å jobbe for å bruke tre som materiale i alle bolig- og eiendomsprosjekter.

Sted: Rådhuset, Rakkestad kommune

Tid: Tirsdag 16. juni, kl. 10.00 – 12.00

Program:

10.00 Åpning ved ordfører Ellen Solbrække

10.10 Markedet for massivtre

– kan gi næringsutvikling i Østfold

Leif Iversen, seniorrådgiver i Nucleus

10.25  Fordelene med å bygge i tre

Bjørn Lier, daglig leder i Trebruk AS

10.40  Vi skal bygge i tre

-kravene vi stiller til leverandører

Siv Henriette Jacobsen, Østfold Fylkesting

10.50  Slik bygde vi med tre

Studentboligene på Remmen

Direktør Rita Hirsum Lystad, studentsamskipnaden i Østfold

11.05  Det grønne skifte i Østfold

Innovasjon, klima og næringsutvikling

Ole Haabeth, fylkesordfører

 

Påmelding skjer ved å sende mail til postmottak@rakkestad.kommune.no innen 15. juni.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.