Flere etterlyser klima i energikravene

Utslippene som følger av materialbruk og produksjon må også tas i betraktning, påpekes det i flere høringssvar om de foreslåtte energikravene.

Treindustrien og takvindusprodusenten Velux er to av flere som tar opp dette i sine høringssvar.

Gaia arkitekter og Byggmesterforbundet gjør det også i sine svar.

Les også: Gaia: Energikravene gir ikke ønsket klimaeffekt

Byggmesterforbundet: Energimål for materialene

 

Hele livsløpet

– Om byggenæringen skal bidra til å oppnå regjeringens klimamål, må hele livsløpet for bygg tas i betraktning, skriver Treindustrien i sitt svar. Det betyr blant annet at transport, materialbruk og avhending/sanering/gjenvinning av bygg blir relevant, ikke bare drift av bygget.

 

 

300 ganger CO2-utslipp

Velux påpeker at takvinduer som skal oppnå det foreslåtte kravet om U-verdi på 0,8, blir dyrere og vil føre til langt større CO2-utslipp enn vinduer med U-verdi på 1,0.

Velux tenker seg to alternative produksjonsmåter for å oppnå U-verdien på 0,8. Det er enten med et fjerde lags glass eller bruk av kryptongass som isolering mellom glassene.

Produksjon av kryptongass vil imidlertid medføre mer enn 300 ganger så store CO2-utslipp som ved bruk av argongass som er den vanlige. Å produsere ett ekstra vindusglass vil også være så energikrevende at klimaeffekten blir svært negativ, påpeker Velux.

 

Egen kategori for takvinduer

Takvindusprodusenten tar til orde for at takvinduer legges i en egen kategori med et lavere U-verdikrav enn for vinduer montert i vegg. Slik er det allerede gjort i flere andre europeiske land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *