Energimål også for materialene

– Det må settes energimål for hele byggets livsløp, ikke bare driftsfasen slik energikravene legger opp til, mener Byggmesterforbundet.

I høringssvaret om nye energikrav viser Byggmesterforbundet til at energikravene skal bidra til en offensiv klimapolitikk og forsterking av klimaforliket, ifølge regjeringen.

– Derfor stiller vi oss undrende til at det bare fokuseres på energibruk i byggets driftsfase. Utslipp knyttet til produksjon, materialvalg, transport og destruksjon er om lag de samme som klimagassutslippene fra energibruken i hele byggets levetid, påpeker forbundet.

 

Mer å hente i eldre hus

Byggmesterforbundet legger til at myndighetene vil oppnå større energigevinster ved å sette inn tiltak i eksisterende bygg fra 1960, -70 og -80-tallet.

– De fleste bygg som vil påvirke klimaet de kommende tiårene, er allerede bygd. Vi støtter hovedtrekkene i arbeidet for å bygge mer energieffektive nye bygg, men etterlyser fokus på hele bygningsmassen. Endringsforslagene omfatter 1- 2 % av bygningsmassen årlig og de foreslåtte endringene gir for stor belastning på nybygg.

Størst klimaeffekt og økonomisk avkastning får man i den eldre bebyggelsen og det er der det bør settes inn tiltak, mener Byggmesterforbundet.

Les også: Energikravene gir ikke ønsket klimaeffekt

 

Advarer mot lafte-forslaget

Byggmesterforbundet advarer mot forslaget til energikrav skal gjelde for laftebygg. Direktoratet foreslår at bygg over 150 kvadrat må varmeisoleres i veggene som andre bygg.

– Forslaget vil føre til at den tradisjonsrike lafteteknikken ikke kan brukes i framtida, advarer forbundet og foreslår at det settes inn alternative tiltak. Det kan i stedet stilles krav om 25 cm laftetømmer, strengere krav til vinduer, dører, tak og gulv, og fleksible og klimavennlige varmesystemer.

Les også: Dibk: Ikke forbud

Boligprodusentene avviser nye krav

En kommentar til “Energimål også for materialene

  1. Kjempe bra at «byggmesterforbundet» ser på helheten når det gjelder energi kravet og hvordan vi skal minke utslipp. Viktig å fortelle «øvrigheten» hvordan virkeligheten er. Blir snart ikke nybygg igjen viss kravene skal fortsette i samme hastighet.
    Kanskje vi skal begynne å se på småproduksjon av strøm istedenfor. Strømmen i Norge er ganske billig, men er det billig om 20 år? Mye elektrisitet i sving nå, har passert 50000 elbiler, nye monsterplattformen Goliat i nord skal også elektrifiseres, mye annet vil nok følge på. Viktig å være forberedt på mange kanter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *