Frist for høringsvar er 30. juni 2015. (Illustrasjonsfoto: Dag Solberg)

Nye endringer i DOK på høring

Dibk har sendt ut endringer i forskriften om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK-forskriften) på høring.

Det skriver Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding.

Endringer som er foreslått i høringen gjelder

1. Gjennomføring av tre delegerte rettsakter som tillater byggevareprodusenter å angi ytelser til flere CE-merkede byggevarer uten prøving inn i norsk regelverk.

2. Gjennomføring av vedtakene fra Europakommisjonen som fastsetter hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for ulike byggevaregrupper inn i norsk regelverk.

3. Presiseringer i reglene som gjelder for omsetning og dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merket, altså kapittel III i DOK-forskriften.

 

Forslaget i korte trekk

  • Gjennomføring av delegerte rettsakter av teknisk karakter

Dersom tilstrekkelig erfaring om byggevarers egenskaper er kjent, gjennom eksempelvis stabile og kjente testresultater, åpner byggevareforordningen (forordningen (EU) 305/2011) for at Europakommisjonen kan tillate byggevareprodusenten å angi visse ytelser uten prøving.

Ved hjelp av tre nye, delegerte forordninger ble det nå vedtatt at byggevareprodusenter kan angi visse ytelser uten prøving for tre produktkategorier. Disse forordningene gjelder byggevareprodusentenes rettigheter og må gjennomføres i norsk rett.

  • Gjennomføring av Europakommisjonens vedtak som fastsetter systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

Det foreslås i tillegg å gjennomføre alle vedtak fra Europakommisjonen som fastsetter systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Direktoratet mener det er hensiktsmessig å gjennomføre alle disse vedtakene som vedlegg til DOK-forskriften. Dette vil gjøre regelverket klarere og lettere tilgjengelig.

  • Presiseringer i DOK-forskriften kapittel 3

Dokumentasjonskravet for byggevarer som ikke er CE-merket er bevisst lagt så nært opp til dokumentasjonskravet for CE-merkede byggevarer som mulig. Ordlyden i DOK-forskriften kapittel III er nokså generell, og kan anses som å dekke de presiseringene som er foreslått i høringen. Med tanke på å gjøre regelverket så klart som mulig, virker det imidlertid hensiktsmessig å presisere ordlyden i kapittel III i DOK-forskriften.

Det foreslås å innføre en forpliktelse til å oppbevare dokumentasjon i 10 år etter at byggevaren er gjort tilgjengelig på markedet for første gang, i likhet med byggevareforordningen. Direktoratet ber høringsinstansene om tibakemelding på hvor lang oppbevaringsplikten bør være.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *