(Illustrasjon Momentum Arkitekter)

Nye løsninger i Kirkenes

Bygging med moduler og energieffektivisering gjør at det nye sykehuset sparer flere hundre millioner kroner.

Norges første passivhus-sykehus blir også det første som bygges helt av prefabrikkerte seksjoner.

Komplett sykehus

Dagens sykehus i Kirkenes er bygget og ombygget gjennom 50 år. Sykehusbygningene er ikke lenger egnet for rasjonell og moderne sykehusdrift, og utredninger har vist at det ikke er regningssvarende å videreutvikle nåværende bygningsmasse.

Kirkenes sykehus betjener primært befolkningen i Øst-Finnmark, men har tilbud til hele Finnmarks befolkning for enkelte pasientgrupper. Nybygget skal ha lokalsykehusfunksjoner med akuttmottak, operasjonsstuer, radiologilaboratorier, fødestuer, 54 senger, samt kirurgiske, medisinske og psykiatriske poliklinikker.

Det er et komplett sykehus som står ferdig i 2017. Bygget skal oppføres på «jomfruelig mark» ved Andrevann like sør for Kirkenes sentrum. (Illustrasjon: Momentum Arkitekter)
Det er et komplett sykehus som står ferdig i 2017. Bygget skal oppføres på «jomfruelig mark» ved Andrevann like sør for Kirkenes sentrum. (Illustrasjon: Momentum Arkitekter)

Sparer stort med moduler

– Prefabrikasjon er delvis brukt på deler av Drammen sykehus, men det er ikke gjort i like stor grad som det vi skal gjøre her i Kirkenes på noe norsk sykehusbygg, sa direktør for Finnmarkssykehuset Torbjørn Aas til Teknisk Ukeblad.

– Seksjonene er ikke ferdigproduserte standard moduler som venter på å brukes. De blir tilpasset våre tegninger, og sendes med båt til Kirkenes, der de monteres på en plassbygget fasade, sa prosjektleder for utbyggingen av Kirkenes sykehus, Gunnar Sturmo.

Med prefabrikasjon reduseres byggetiden betraktelig, noe som vises i sykehusets kostnader. 150 millioner kroner spares inn med byggemetoden alene!

– Når vi sammenlikner prisstigning og byggelånsrenter med tradisjonell byggemåte og denne måten slår det betydelig ut. Tradisjonell byggemåte bruker lang tid, drar på seg både prisstigning og rente i en lang byggeperiode, sier prosjektlederen.

Sykehuset sparer rundt 40 millioner kroner bare i byggerente på å velge denne metoden målt mot et plassbygg.

Tysk tre

Selve modulene er det tyske firmaet Cadolto Fertiggebäude GmbH som står for hjemme i Tyskland.

– Cadoltos kontrakt innebærer at plan 2 og 3 bygges som ferdige seksjoner på fabrikk i Tyskland, transporteres sjøveien til Kirkenes og monteres på byggeplassen, fremgår det av en pressemelding fra Finnmarkssykehuset.

Cadolto har mange års erfaring med bygging av sykehus på denne måten i store deler av Europa og er ledende i Europa som profesjonelle sykehusbyggere. (Foto: Cadolto)
Cadolto har mange års erfaring med bygging av sykehus på denne måten i store deler av Europa. (Foto: Cadolto)

Norske Momentum Arkitekter som har tegnet Nye Kirkenes er en av landets fremste på omsorgsbygg og er involvert i en lang rekke av landets nye sykehus.

 

Lokale får sitt

En tredjedel av kontraktsverdien rundt sykehusbyggingen gikk til lokale bedrifter i Kirkenes, og har gitt et oppsving for flere byggefirmaer.

Særlig firmaet Kirkenes Byggservice fikk grunn til å glede seg:

– En blid kar banket på døra vår, og kom inn med et stort smil om munnen. Han kunne fortelle at vi var innstilt til jobben med å bygge trinn én av det nye sykehuset. Den kontrakten har en verdi på 360 millioner kroner. 360. Millioner. Det er nesten ikke til å tro, sa Joakim Amundsen, prosjektleder i Kirkenes Byggservice AS til nettavisen iFinnmark.

Mye energi spart i 50 år

– Finnmarkssykehuset har en miljøstrategi som sier at alle nye bygg skal bygges etter passivhusstandard. Det nye sykehuset skal dermed ha et veldig lavt energibehov sammenliknet med normale sykehus, sa direktør for Finnmarkssykehuset Torbjørn Aas.

Når det nye sykehuset i Kirkenes står ferdig til innflytting i 2018, vil det være det mest energieffektive sykehuset i landet. Målet er energimerkeklasse A, som blir første gang for et bygg av den komplekse typen.

Takket være energistandarden vil driften av sykehuset være to millioner kroner rimeligere i året. Totalt regner man med å spare energi for fem millioner kroner årlig de neste femti årene.

Helt siden det ble besluttet å bygge et nytt sykehus i Kirkenes har vært jobbet bevisst med å velge løsninger som reduserer energiforbruket, sa prosjektleder Øyvin Grongstad til nettavisen iFinnmark.

Dagens sykehus er et energiklasse C-sykehus med et årlig strømforbruk på 500 kilowattimer per kvadratmeter. For Nye Kirkenes vil forbruket senkes til 170 kilowattimer per kvadratmeter.

Fremover skal prosjektledelsen arbeide for å bygge et sykehus som oppnår klassifisering som passivhus. (Illustrasjon: Momentum Arkitekter)
Fremover skal prosjektledelsen arbeide for å bygge et sykehus som oppnår klassifisering som passivhus. (Illustrasjon: Momentum Arkitekter)

– Vi tør ikke love at vi klarer å bygge passivhus. Vi er litt usikre på om det er praktisk mulig for oss å gjennomføre de tiltakene som gjør at vi oppnår passivhusmerket. Mange av våre ingeniører og arkitekter sitter og ser på dette nå, sier Grongstad til iFinnmark.

 

– Det er selvsagt billigere å bygge et bygg som ikke er energieffektivt. Vi bruker noen få ekstra millioner i investeringer for å oppnå en rein fortjeneste i sparte strømutgifter i alle andre år sykehuset skal være i drift. Vi har en tanke om at de pengene heller kan brukes til å behandle pasienter, sa Grongstad.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *