Forbrukerombudet mener at kjøpere i nyrenoverte Villa Ringnes må få tydeligere overtakelsesdatoer. (Foto: Ringnes Park)

Krangel om overtakelsesfristen

Forbrukerombudet har bedt Privatmegleren om å rydde opp i uklare overtakelsesfrister ved salg av prosjekterte leiligheter. Meglerselskapet er uenig i kravet og mener de ikke har myndighet til å kreve endring i fristene.

Privatmegleren er prosjektmegler og Scandinavian Development er utbygger for boligprosjektene Villa Ringnes og Øvre Ringnes i Oslo.

Forbrukerombudet skriver i en pressemelding at de i fjor høst kontaktet de to aktørene, og krevde at de satte en klar overtakelsesfrist for disse boligene og for kommende boligprosjekter.

Lite forutsigbart

Forbrukere som hadde kjøpt prosjekterte leiligheter gjennom Privatmegleren var ikke var lovet annet enn en bindende overtakelsesdato seks uker før ferdigstillelse, og hadde derfor lite forutberegnelighet med tanke på når de kunne få flytte inn.

 

Forbrukerombudet mener Privatmegleren bryter markedsføringsloven når de har uklare frister for overtakelse.  Ombudet krever at kjøpere av prosjekterte boliger på et så tidlig tidspunkt som mulig må få en bindende sistefrist for ferdigstillelse.

Fristen må settes senest i det megleren har fått avklart de forbeholdene som er tatt i kontrakten. Dette kan være forbehold om klarsignal for byggestart og om at megleren skal ha fått solgt et visst antall boliger.

– For å kunne planlegge både økonomiske og praktiske detaljer ved bytte av bolig, er det viktig at forbrukeren har en bindende overtakelsesfrist å forholde seg til. En klar frist er også avgjørende for å kunne kreve dagmulkt ved forsinkelser, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Uenighet om lovtolkning

Privatmegleren og utbygger Scandinavian Development vil ikke innrette seg fordi de mener ombudet ikke har myndighet til å gripe inn mot uklare overtakelsesfrister. Meglerselskapet viser til at bustadoppføringslova, som gjelder ved kjøp av ny bolig, ikke krever en klar frist for overtakelse.

Markedsføringslovens paragraf 22 er Forbrukerombudets grunnlag for å kreve at Privatmegleren skal sette klare overtakelsesfrister.  Et av hovedformålene bak bestemmelsen er å reparere ubalanse i kontraktsforhold mellom en næringsdrivende og en forbruker.

– Loven skal reparere ubalanse i kontrakter

Bustadoppføringslova regulerer alt fra de tilfellene hvor forbruker selv er byggherre og får bygd et hus på egen tomt, til de tilfellene hvor forbrukeren er én av flere hundre kjøpere i et stort boligprosjekt.

– Det er i store boligprosjekter det er en ubalanse mellom kjøper og selger fordi den enkelte forbruker ikke er i en posisjon til å forhandle om frister eller påvirke fremdrift. Det går en grense for hva som kan anses som rimelig, selv om det etter bustadoppføringslova er avtalefrihet om overtakelsesfrist, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet sendte denne uka et nytt brev til Privatmegleren, hvor meglerselskapet blir bedt om å endre vilkåret for overtakelse både i kontraktene for Villa Ringnes og Øvre Ringnes i tillegg til alle fremtidige prosjekter.

– Forbrukerombudet har vært i kontakt med flere utbyggere om samme problemstilling tidligere, og alle har innrettet seg. Dette er første gang noen stiller spørsmål med vår myndighet til å gripe inn mot uklare frister i byggekontrakter. Det er nettopp i slike tilfeller bestemmelsen kan brukes, avslutter forbrukerombud Gry Nergård.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *