I lydlaboratoriet testes flere ulike bygnings- og ventilasjonskomponenter. (Illustrasjonsfoto: Thor Nielsen)

Lær om lyd i bygg

I slutten av april arrangerer Sintef Byggforsk et lydseminar i Oslo.

Sintef Byggforsk har gjennom mange år arbeidet med dokumentasjon av lydforhold i bygninger som underlag for prosjekter­ing.

Mye å lære

Tema og navn på seminaret er Prosjektering av lydforhold i bygninger – forskriftskrav, konstruksjonsdata, beregningsverktøy og dokumentasjon.

– Med dette seminaret ønsker vi å informere om hvordan Sintef Byggforsk kan bistå byggenæringen på lydområdet, sier seniorforsker Sigurd Hveem.

Det er stadig økende krav til dokumentasjon av overenstemmelse med regelverk ved prosjektering. Sintef Byggforsk vil i seminaret ta for seg hele regelverkshierarkiet, samt dokumentasjonsnivåer på lydområdet.

 

Følgende vil bli diskutert på seminaret:

  • Funksjonskrav (Byggteknisk forskrift)
  • Preaksepterte ytelser (veiledning til Byggteknisk forskrift)
  • Spesifiserte ytelser som grenseverdier for lydforhold
    (NS 8175, klasse C).
  • Forhåndsdokumentert løsning/dokumentasjon av ytelse ved prosjektering blant annet gjennom Sintefs lydpublikasjoner (Byggforskseriens anvisninger, rapporter, godkjen­ninger, sertifiseringsdokumenter o.l.)
  • Byggevaredokumentasjon ved målinger i lydlaboratoriet (laboratoriedata)
  • Dokumentasjon ved beregninger basert på egenskapsdata for enkeltkomponenter fra laboratoriedata

Målgruppen for seminaret er rådgivere, materialprodusenter, byggherrer, entreprenører og andre interesserte.

Tid og sted:

22. april 2015
Sintef Byggforsk,
Forskningsveien 3b, Oslo

Meld deg på og se mer informasjon

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *